fot. flickr.com

Sejm przyjął poprawkę do projektu nowelizacji ustaw o SN i sądach

Posłowie podczas trzeciego czytania projektu nowelizacji m.in. ustaw o Sądzie Najwyższym, Krajowym Radzie Sądownictwa i prokuraturze przyjęli poprawkę zgłoszoną przez posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Asta. Zakłada ona wykreślenie z nowelizacji ustawy przepisu dopuszczającego – w określonych przypadkach – zmianę dobranego losowo składu sędziowskiego.

Za przyjęciem tej poprawki głosowało 389 posłów, 11 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Była ona głosowana łącznie z takim samym wnioskiem mniejszości zgłoszonym przez Nowoczesną.

Przepis projektu, który zgodnie z przyjętą poprawką został wykreślony, głosił że „po odbyciu posiedzenia, o którym zawiadamia się strony, zmiana składu sądu może nastąpić tylko w przypadku niemożności rozpoznania sprawy w dotychczasowym składzie albo długotrwałej przeszkody w rozpoznaniu sprawy w dotychczasowym składzie”.

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak podczas głosowania wyjaśniał, że poprawka została złożona przez posła Asta, aby uniknąć „krzyku i wrzasku wynikającego ze złej woli albo z niezrozumienia”.

„A państwu znowu się to nie podoba, więc o co tak naprawdę chodzi? Czy chodzi o merytoryczną dyskusję? Czy chodzi o to, żeby zrobić zadymę? Czy chodzi o to, żeby zaatakować coś, co myśmy wprowadzili, a czego wy przez osiem lat nie potrafiliście wprowadzić” – pytał Łukasz Piebiak posłów opozycji.

„Mieliście osiem lat żeby to zrobić; nie zrobiliście tego. To myśmy wprowadzili system losowego przydziału spraw; taka jest prawda i nie zagłuszycie tego” – mówił wiceminister.

Wszystkie pozostałe wnioski mniejszości i poprawki zgłoszone przez opozycję, nad którymi dotychczas głosował Sejm, zostały odrzucone.

PAP/RIRM

drukuj