Sejm: konferencja nt. sytuacji dzieci niepełnosprawnych

„Sytuacja niepełnosprawnych dzieci w Polsce i w innych krajach UEto temat konferencji, która odbędzie się dziś w Sejmie. Udział w niej wezmą m.in. eksperci, przedstawiciele rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także  Elżbieta Seredyn, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Debata ma na celu pokazanie, jaka jest sytuacja osób niepełnosprawnych na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Poseł Patryk Jaki z KP Zjednoczona Prawica zwraca uwagę, że rząd PO-PSL odwrócił się od ludzi najbardziej potrzebujących.

– Prawdziwym świadectwem elit każdego państwa jest to, w jaki sposób traktują najsłabszych, w jaki sposób traktują niepełnosprawnych. Tu jest bardzo wiele do zrobienia. Mam nadzieję, że ta konferencja pozwoli zaktualizować wszystkie problemy i dzięki niej będziemy mogli – w formie konkluzji – przedstawić recepty, które – mam nadzieję – będą składem programowym realizowanym w przyszłości przez rząd – powiedział poseł Patryk Jaki.

Rodzice dzieci niepełnosprawnych 8 września zorganizują wielki ogólnopolski protest w Warszawie. We wrześniu udadzą się także na protest do Brukseli. Pierwotnie mieli jechać w czerwcu, ale nie zebrali wystarczającej liczby środków.

RIRM

drukuj