Sejm: komisja będzie dziś pracować nad skróceniem przedawnienia roszczeń

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach zajmie się dziś przepisami, które mają na celu skrócenie terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat. Chodzi o projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego. Autorem rozwiązań jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Resort wskazuje, że istotnym argumentem przemawiającym za zmianą są trudności dowodowe. Po upływie zbyt długiego okresu trudno jest nie tylko wykazać roszczenie, ale przede wszystkim jego ewentualne wygaśnięcie.

Dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula, pozytywnie ocenia zmiany. To kolejny etap porządkowania sytemu prawnego i w ślad za nim również stosunków gospodarczych – podkreśla ekspert.

Skrócenie terminu przedawnienia z 10 do 6 lat to zmiana radykalna, która na pewno odbije się na stosunkach gospodarczych w Polsce. Będzie ona służyć stabilności stosunków społecznych, co jest w ogóle celem podstawowym instytucji przedawnienia. 6-letni okres będzie mobilizować strony, zwłaszcza wierzyciela, do tego, by swoich roszczeń dochodził możliwie szybko. Warto zaznaczyć, że to skrócenie będzie miało sens, o ile przebiegnie równolegle z poprawą sprawności funkcjonowania naszego aparatu sądowego – wskazuje dr Szołucha.

Projekt ustawy skraca podstawowy termin przedawnienia roszczenia. Natomiast w przypadku roszczeń związanych z działalnością gospodarczą oraz świadczeń okresowych, np. czynszu najmu i dzierżawy, termin wynosiłby tak jak dotychczas – trzy lata.

Nowelizacja miałaby wejść w życie po 30 dniach od publikacji.

RIRM

drukuj