Sejm na dzisiejszym posiedzeniu m.in. o projekcie ustawy o rynku mocy

Sejm na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się m.in. projektem ustawy o rynku mocy. Proponowane przepisy zakładają wprowadzenie dwutowarowego rynku energii elektrycznej. Towarami mają być energia i moc.

Rynek mocy ma stanowić dodatkowe źródło wynagrodzenia dla koncernów energetycznych w zamian za ich gotowość do zaoferowania – w  razie potrzeby – określonych mocy elektrowni. Za tę gotowość zapłacić mają odbiorcy energii w postaci tzw. opłaty mocowej doliczanej do rachunków za energię.

Regulacje mają zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii w najbliższych i kolejnych latach oraz skłonić jej wytwórców do budowy nowych źródeł.

Chodzi o odpowiednie zbilansowanie mocy pozyskiwanej z konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł wraz z obowiązkiem niektórych podmiotów do jej dostarczania w tzw. okresach zagrożenia – mówi wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa poseł Ewa Malik.

– Po wejściu tej ustawy w życie będzie można w dostatecznej ilości zakupić na aukcji moc, co wiąże się z bezpieczeństwem. Jeżeli zapewnimy stałe dostawy stabilnej energii i zapewnimy sobie te źródła mocy, to po prostu nie może dojść do blackoutu i kraj będzie dostatecznie zabezpieczony w energię elektryczną. Jest to bardzo istotne z tego punktu widzenia – podkreśla Ewa Malik.

W ostatnim czasie prace nad ustawą o rynku mocy były odwlekane. Ich wznowienie zapowiedziano po osiągnięciu porozumienia z Komisją Europejską m.in. w sprawie zróżnicowania przyszłych opłat.

Nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od stycznia 2018 r. Płatności z tytułu rynku mocy pobierane byłyby od 2021 roku.

RIRM

drukuj