fot. facebook.com

Sędziowski projekt zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa

Sędziowie zgłosili własny projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt został wysłany do wszystkich klubów parlamentarnych w Sejmie, KRS liczy, że któryś z nich rozpocznie procedurę legislacyjną.

Wniosek ma być alternatywą wobec reformy KRS-u, którą planuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Najważniejszą różnicą jest sposób powoływania członków Rady oraz wygaszenie kadencji obecnych jej członków.

W skład KRS wchodzi 25 osób, są to: prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, a także czterech posłów i dwóch senatorów oraz przedstawiciel prezydenta. Pozostałych 15 członków wybierają spośród siebie sędziowie.

Zgłoszony dziś przez Stowarzyszenie sędziowskie „Iustitia” projekt ustawy przewiduje, że tych 15 kandydatów będą mogli wskazywać nie tylko sędziowie [zobacz] http://www.iustitia.pl/informacje/1639-iustitia-chce-prawdziwej-demokratyzacji-wyborow-do-krajowej-rady-sadownictwa.

– Dwa tysiące obywateli będzie mogło zgłosić osobę, która będzie kandydatem na członka Krajowej Rady Sądownictwa. Oczywiście chodzi tutaj o sędziego. Taki wniosek będą mogli złożyć także przedstawiciele wydziałów prawa uczelni publicznych, a także korporacji prawniczych – zaznacza sędzia Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Ostatecznego wyboru do Rady spośród zgłoszonych kandydatów – zgodnie z projektem – dokonają sędziowie tyle, że w głosowaniu bezpośrednim w całej Polsce.

To rozwiązania, które można uznać za kompromisowe – mówi konstytucjonalista prof. Marek Dobrowolski.

– Takie rozwiązanie było również rozważane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, ostatecznie to rozwiązanie nie weszło do projektu, ale to też pokazuje, że pewne szukanie najlepszego rozwiązania jest tu możliwe – zaznacza konstytucjonalista z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Ministerstwo Sprawiedliwości ma jednak inną wizję KRS-u. Reforma przewiduje Pierwsze i Drugie Zgromadzenie Rady. W skład pierwszego mają wejść I prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, minister sprawiedliwości, przedstawiciel prezydenta oraz czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie Rady to 15 sędziów wszystkich szczebli zgłaszanych i wybieranych jednak przez kluby poselskie i marszałka Sejmu.

– Konstytucja mówi o tym, że w Krajowej Radzie Sądownictwa mają być sędziowie, ale nie mówi kto ich tam wybiera. Jestem przekonany, że ten system, który dzisiaj obowiązuje jest sprzeczny z konstytucją. Ten bardzo skomplikowany system wyborczy nie gwarantuje, że KRS jest emanacją całego sądownictwa – akcentuje minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

TV Trwam News/ RIRM

 

drukuj