Samorząd Katowic wprowadzi udogodnienia dla przedsiębiorców

Zwolnienia z czynszów i opłat dzierżawnych, podatków od nieruchomości, a także doradztwo kryzysowe – to propozycje samorządu Katowic dla przedsiębiorców na czas epidemii. Miasto zamierza apelować do rządu i różnych instytucji o wsparcie dla firm.

Katowicki pakiet składa się z pięciu części. Pierwsza z nich dotyczy 1020 najemców lokali użytkowych będących własnością miasta. Firmy, które musiały zawiesić działalność ze względu na przepisy, a także te, które zamknęły ją ze względu na brak klientów, mają zostać zwolnione z opłaty czynszowej na okres obowiązywania uregulowań.

– Po epidemii będziemy mogli realizować to 50-procentowe zwolnienie z czynszu przez okres trzech miesięcy, ale również w tych trzech miesiącach przedsiębiorcy nie będą musieli płacić tego czynszu. Dopiero po tych trzech miesiącach będzie możliwe rozłożenie na kolejne sześć miesięcy – mówił prezydent Katowic Marcin Krupa.

Przedsiębiorcy, którzy nie zamknęli działalności, również mogą złożyć wniosek, aby otrzymać 50 proc. zwolnienia z czynszu na czas obowiązywania obostrzeń.

Drugi filar pakietu to pomoc dla podmiotów, które dzierżawią od miasta powierzchnie lub obiekty handlowe. Dzierżawy na miejskich targowiskach będą traktowane jak czynsze i mają podlegać takim samym zasadom.

– Dodatkowo mamy pięćdziesięciokrotne zmniejszenie opłaty dla wszystkich tych, którzy dzierżawią tereny pod ogródki gastronomiczne. W okresie pandemii schodzimy do 1 grosza za metr kwadratowy – powiedział Marcin Krupa.

Opłata ta ma obwiązywać do końca roku. Kolejny filar dotyczy podatków i opłat śmieciowych. Przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności lub zanotowali spadek obrotów zgodnie z ustawową definicją, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości od kwietnia do czerwca.

– Umorzenie odroczenia lub rozłożeniu na raty podatku od środków transportowych tj. coś dodatkowego co my zastosujemy w oparciu również o przepisy ustawy tarczy antykryzysowej – oznajmił prezydent Katowic.

Czwarta część pomocy to 150 wykupionych przez miasto pakietów usług doradztwa kryzysowego w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach m.in. w zakresie prawa, finansów i gospodarki, a także wsparcia psychologicznego. Miasto dopuszcza możliwość zwiększenia liczby takich pakietów.

W ramach piątego filaru Katowice zapowiadają działania na rzecz wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych przez podmioty niezależne. Stąd apel do szefa rządu m.in. o zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni – zaznaczył prezydent miasta.

TV Trwam News

drukuj