fot. twitter.com

S. Kaleta: Do końca tej kadencji Sejmu komisja weryfikacyjna zaprezentuje częściowy raport z dotychczasowych prac

Do końca obecnej kadencji Sejmu zostanie zaprezentowany raport z dotychczasowych prac komisji weryfikacyjnej badającej warszawską reprywatyzację. Jak mówi szef komisji Sebastian Kaleta, będzie to raport częściowy.

Komisja weryfikacyjna nieprawidłowości wokół tzw. dzikiej reprywatyzacji bada od lipca 2017 roku. W wielu przypadkach lokatorzy reprywatyzowanych nieruchomości borykali się z nękaniem oraz nieuzasadnionymi podwyżkami czynszu. Część osób straciła dach nad głową. Z walką o prawa lokatorów jest wiązana śmierć Jolanty Brzeskiej, działaczki na rzecz praw mieszkańców.

Dotychczas komisja podjęła decyzje w sprawie ponad stu adresów. Część decyzji oddawczych została unieważniona. Poszkodowanym lokatorom przyznano ponad 5 milionów złotych odszkodowań lub zadośćuczynień.

Obecnie trwają intensywne prace nad raportem, w którym pokażemy skalę problemu – mówi szef komisji, wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

– Jest bardzo wiele spraw do rozpatrzenia i komisja będzie konsekwentnie je rozpatrywać, natomiast raport ma służyć temu, by to, co komisja ustaliła w tych ponad 100 sprawach dotychczas i w trakcie przesłuchań ponad 120 osób, by uporządkować tę wiedzę, uporządkować patologie, które komisja zidentyfikowała, tak, żeby pokazać obraz tej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Zostaliśmy powołani jako komisja w tej kadencji Sejmu i również na koniec tej kadencji Sejmu chcielibyśmy te cząstkowe sprawozdanie z dotychczasowej działalności zostawić – zaznacza Sebastian Kaleta.

Choć komisja wydaje wiele decyzji, stołeczny Ratusz blokuje zarówno wypłatę odszkodowań, jak i odmawia np. ponownego rozpatrzenia poszczególnych spraw. Władze Warszawy zaskarżają decyzje komisji do sądu argumentując, że są one wydawane niezgodnie z prawem.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj