Rzecznik rządu: Dziś posiedzenie Rady Mieszkalnictwa

Pierwsze posiedzenie Rady Mieszkalnictwa zaplanowano na dziś na godz. 12.00 – poinformowała PAP rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Premier Mateusz Morawiecki powołał Radę w poniedziałek; ma ona koordynować wszystkie działania rządu związane z realizacją programu Mieszkanie plus.

W skład Rady Mieszkalnictwa – obok premiera Mateusza Morawieckiego, który został jej przewodniczącym – weszli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk i minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel – zakłada zarządzenie prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2018 r.

Członkami Rady Mieszkalnictwa zostali także: prezes Rządowego Centrum legislacji Jolanta Rusiniak oraz prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

Działalność Rady ma nadać inwestycjom mieszkaniowym rządu najwyższy priorytet.

Do zadań Rady Mieszkalnictwa należy w szczególności „opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych” oraz „monitorowanie przebiegu działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów”.

Rada ma także inicjować i koordynować prace analityczne, koncepcyjne oraz wdrożeniowe, związane z realizacją polityki mieszkaniowej Rady Ministrów. Ma także monitorować przebieg realizacji tych prac.

Jak podano w rozporządzeniu, do zadań Rady Mieszkalnictwa będzie należało także „opracowywanie rekomendacji innych działań służących realizacji polityki mieszkaniowej Rady Ministrów, w tym dotyczących niezbędnych zmian legislacyjnych”.

Zadaniem Rady jest „przyspieszenie procedur administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych, zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenie podaży mieszkań”.

Rada Mieszkalnictwa ma także koordynować działania służące „obniżeniu kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżeniu cen mieszkań” oraz optymalizować mechanizmy wsparcia mieszkalnictwa, aby „pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących”.

Jak zapisano w rozporządzeniu, udział „w pracach Rady jest nieodpłatny”.

PAP/RIRM

drukuj