fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Rzecznik MŚP: resort przedsiębiorczości i technologii zapowiada nowelę ustawy o Rzeczniku MŚP

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z wnioskiem o nowelizację ustawy o Rzeczniku MŚP; resort zapowiedział uwzględnienie postulatów jeszcze w tej kadencji Sejmu – poinformował Rzecznik MŚP.

Dzięki zapowiadanym zmianom Rzecznik MŚP będzie mógł angażować się w postępowania cywilne z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Jak napisano w komunikacie, w pierwotnym tekście ustawy o Rzeczniku MŚP nie uwzględniono możliwości interweniowania w toczących się już postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz możliwości wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach.

Zdaniem Rzecznika MŚP prawo do występowania w sprawach przedsiębiorców jedynie przed sądami administracyjnymi, a nie także powszechnymi, znacząco ogranicza możliwości podejmowanych przez Biuro Rzecznika interwencji i efektywność stania na straży kluczowych postanowień Konstytucji Biznesu, zwłaszcza, że do Biura Rzecznika napływa bardzo dużo wniosków w sprawach ZUS.

Jak podano w komunikacie, początkowo zmiany w ustawie o Rzeczniku pojawiły się w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (tzw. pakiet Przyjazne Prawo), ale na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów zostały wykreślone. Wyjaśniono, że zaniepokojeni tym faktem przedsiębiorcy jak również organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku zwróciły się w tej sprawie do premiera ze stanowiskiem, w którym wskazywały na konieczność zmian w tym zakresie.

„Uznano je bowiem za niezwykle istotne z punktu widzenia możliwości skutecznego podejmowania działań przez Rzecznika” – podkreślił Rzecznik MŚP.

Jak wyjaśniono, w odpowiedzi skierowanej do Rady Przedsiębiorców, działającej przy Rzeczniku MŚP, „Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zobowiązało się do ponownego zainicjowania działań w ramach procedury legislacyjnej mające na celu zmianę oraz doprecyzowanie zakresu kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz niektórych kwestii dotyczących sposobu funkcjonowania jego Biura”.

„Minister Jadwiga Emilewicz oraz Wicepremier Jacek Sasin zapowiedzieli uchwalenie wnioskowanych zmian w osobnym druku sejmowym na wrześniowym posiedzeniu Sejmu” – napisano.

Zdaniem Rzecznika MŚP Adama Abramowicza współpraca z minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigą Emilewicz i wicepremierem Jackiem Sasinem i uwzględnienie głosu przedsiębiorców w procesie legislacyjnym to „doskonały przykład dialogu władzy z przedsiębiorcami”.

„Dzięki zmianom w ustawie o Rzeczniku MŚP nasi prawnicy będą mogli jeszcze skuteczniej pomagać przedsiębiorcom i angażować się w postępowania cywilne z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ten sposób będziemy mogli efektywniej bronić Konstytucji Biznesu i bronić właścicieli firm przed samowolą urzędników, a także doprecyzujemy szereg przepisów, które mogły dotychczas budzić wątpliwości” – podkreślił Adam Abramowicz, cytowany w komunikacie.

PAP/RIRM

drukuj