fot. pixabay.com

Rzecznik MŚP: Ponad 6,2 tys. spraw w 2020 roku

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadził w 2020 r. ponad 6,2 tys. spraw w obronie przedsiębiorców – wynika ze sprawozdania z działalności Rzecznika MŚP w 2020 r. Rzecznik miał do dyspozycji budżet w wysokości 18 mln zł.

Jak wynika ze sprawozdania z działalności Rzecznika MŚP w 2020 r., liczba spraw prowadzonych w Biurze Rzecznika MŚP wyniosła 6 tys. 202, co oznacza „wzrost o 165 proc. w porównaniu z 2019 r.”.

Wskazano, że w wydziale prawno-legislacyjnym Biura Rzecznika MŚP było 3 tys. 371 spraw (o 231 proc. więcej niż w roku poprzednim), a w wydziale interwencyjno-procesowym i oddziałach terenowych 2 tys. 831 spraw wobec 1 tys. 116 rok wcześniej.

Dodano, że liczba korespondencji w ramach prowadzonych spraw wyniosła w ub. r. 14 tys. 942 w porównaniu z 5 tys. 607 w 2019 r.

Jak podano w sprawozdaniu, budżet Biura Rzecznika MŚP wyniósł w 2020 r. 18 mln zł, z czego wykorzystano 53 proc. środków (9 mln 593 tys. 273 zł). Oszczędności sięgnęły 47 proc. (8 mln 406 tys. 726 zł).

Poinformowano, że w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP działały w ub. r. 274 organizacje członkowskie wobec 163 w 2019 r. W ubiegłym roku odbyło się 13 posiedzeń Rady Przedsiębiorców, przeprowadzono 74 konsultacje projektów aktów prawnych.

Wśród interwencji Rzecznika MŚP w okresie pandemii wymieniono m.in. skierowanie do jednostek samorządu terytorialnego listu z apelem o zwolnienie przedsiębiorców, którzy zamknęli lokale, z opłat czynszowych za wynajmowaną powierzchnię.

„Na apel Rzecznika MŚP odpowiedziało kilkadziesiąt samorządów” – czytamy.

Zwrócono m.in. uwagę, że wskutek interwencji Rzecznika MŚP, na mocy nowych przepisów wprowadzono zawieszenie obowiązku „wykonywania okresowych badań lekarskich pracowników, badań lekarskich i psychologicznych kierowców oraz badań lekarskich, psychologicznych, szkoleń i sprawdzianów maszynistów w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii”.

Z kolei postulat dotyczący uproszczenia procedur związanych z mikropożyczką „został uwzględniony w ramach ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19”. Rzecznik MŚP interweniował też w 2020 r. o „przywrócenie normalnej pracy sądów administracyjnych oraz o wydłużenie godzin pracy sądów”.

Jak podano, podczas rozmów Rzecznika MŚP z ministrem finansów ustalono, że przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i hotelarskiej, którzy jeszcze nie wykonali obowiązku zakupu kas fiskalnych online, mogli do końca 2020 r. składać we właściwych urzędach skarbowych „wnioski o przedłużenie terminu na zakup tych kas ze względu na brak środków na zakup w obecnej sytuacji branży”.

Odnosząc się do działalności Rzecznika MŚP w pandemii, przypomniano też, że w styczniu 2021 r. po rekomendacjach Rzecznika MŚP w Tarczy Finansowej 2.0 uwzględniono m.in. zasadę umożliwiającą otrzymanie wsparcia przez kolejne firmy.

„Aby zakwalifikować się do programu, należy posiadać jeden z 45 ujętych kodów PKD. Nie musi być to jednak kod dominujący” – napisano.

Inny przykład to umożliwienie zakwalifikowania się do programu firmom „niezatrudniającym pracowników na umowę o pracę na koniec 2019 r., którzy jednak zatrudnili choć jedną taką osobę do 31 lipca 2020 r.”.

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, jak czytamy w sprawozdaniu, zostało ustanowione na podstawie art. 210 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w Biurze zatrudnionych było 53 pracowników (35 osób w Warszawie, 4 osoby w oddziale w Białymstoku, 4 – w oddziale w Poznaniu, 4 – w Gdańsku oraz 6 osób w oddziale w Krakowie).

Sprawozdanie z działalności Rzecznika MŚP obejmuje okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

PAP

drukuj