fot. twitter.com/xrytel

Rzecznik KEP o Janie Pawle II: Chronił życie każdego człowieka

Jan Paweł II bronił rodziny, wzywał do ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci; uznawał je za prawo człowieka, wynikające z prawa naturalnego – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w czwartą rocznicę kanonizacji papieża Jana Pawła II.

Rzecznik Episkopatu przypomniał, że papież Franciszek w homilii wygłoszonej 27 kwietnia 2014 r. podczas Mszy Świętej kanonizacyjnej w Rzymie, wskazał, że Jan Paweł II był papieżem rodziny i tak pragnął być zapamiętany.

„Jan Paweł II zabiegał o sprawy rodziny. W niej widział przyszłość naszej cywilizacji. Już jako ksiądz, a następnie biskup, Karol Wojtyła przykładał ogromną wagę do formowania młodych ludzi do życia w rodzinie. Była to zasadnicza część jego pracy duszpasterskiej, przekonywał młodych, by nie obawiali się podejmować wyzwania, jakim jest założenie rodziny i otwartość na życie”– podkreślił ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Dodał, że papież zwracał także uwagę na konieczność zapewnienia rodzinom odpowiednich warunków materialnych, niezbędnych do ich rozwoju.

„Ojciec Święty w liście na XVIII Międzynarodowy Kongres Rodziny w 1994 r. zwracał uwagę, że rodzina jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa i stanowi jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości” – zaznaczył.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik wskazał, że w kontekście rodziny św. Jan Paweł II mówił o konieczności ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Tym kwestiom poświęcił m.in. encyklikę „Evangelium Vitae” (łac. Ewangelia życia).

„Ojciec Święty w <<Evangelium Vitae>> zwracał uwagę na nowe zagrożenia wymierzone przeciw życiu. Święty Jan Paweł II pisał: <<w świadomości zbiorowej te zamachy na życie tracą stopniowo charakter +przestępstwa+ i w paradoksalny sposób zyskują status +prawa+ do tego stopnia, że żąda się uznania ich pełnej legalności przez państwo, a następnie wykonywania ich bezpłatnie przez pracowników służby zdrowia>>. Pomimo upływu lat, te słowa nic nie straciły ze swej aktualności” – ocenił rzecznik episkopatu.

Jego zdaniem, Jan Paweł II „chronił życie każdego człowieka, szczególnie słabego: nienarodzonego, niepełnosprawnego, chorego czy w podeszłym wieku”.

Rzecznik KEP przypomniał fragment „Evaneglium Vitae”, w którym św. Jan Paweł II napisał: „Można odnieść wrażenie, że wszystko odbywa się z pełnym poszanowaniem praworządności, przynajmniej w tych przypadkach, gdy prawa dopuszczające przerywanie ciąży lub eutanazję zostają przegłosowane zgodnie z tak zwanymi zasadami demokratycznymi. W rzeczywistości mamy tu jednak do czynienia jedynie z tragicznym pozorem praworządności, zaś ideał demokratyczny — który zasługuje na to miano tylko wówczas, gdy uznaje i chroni godność każdej osoby — zostaje zdradzony u samych podstaw”.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik przypomniał, że „głosy mówiące, że ochrona życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci jest <<antychrześcijańska>> lub <<antyludzka>> są głosami przeciwko najbardziej bezbronnym, przeciw prawu naturalnemu i wbrew nauczaniu św. Jana Pawła II”.

Jana Pawła II ogłosił świętym papież Franciszek 27 kwietnia 2014 roku. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny był rekordowo krótki.

PAP/RIRM

drukuj