Rząd zajmie się projektem dot. komisji weryfikacyjnej w sprawie reprywatyzacji

Rząd na jutrzejszym posiedzeniu zajmie się m.in. projektem w sprawie utworzenia komisji weryfikacyjnej. Jej członkowie mają badać kontrowersyjne decyzje reprywatyzacyjne w stolicy. Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości.

W skład komisji wejdzie przewodniczący, powoływany przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 8 członków.

Postępowania przed tą komisją będą miały zawsze pierwszeństwo. Miałaby ona rozpocząć prace z początkiem przyszłego roku. Komisja weryfikacyjna ma być „organem administracji publicznej stojącym na straży interesu publicznego”.

To działanie o charakterze nadzwyczajnym, bo taka jest sytuacja – ocenił senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.

– W czasach rządów Platformy Obywatelskiej, np. w samorządzie warszawskim, doszło do patologii, która jest określana mianem „dzikiej reprywatyzacji”, gdyż miała znamiona działań o charakterze zorganizowanej przestępczości. W tym procederze, jak już wiemy, brali udział przedstawiciele państwa w formie urzędników samorządowych, środowisk prawników, adwokatów, biznesmenów, czy – jak niektórzy sugerują – sądów. Państwo zawiodło, bo ze zbyt małą starannością przyglądało się tym procedurom. To wszystko wskazuje, że po taki środek należy sięgnąć – zaznaczył Jan Maria Jackowski.

Ministrowie omówią też projekt ustawy obniżającej emerytury i renty byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Zakłada on m.in., że emerytury i renty ponad 32 tys. byłych funkcjonariuszy za czas do lipca 1990 r. będą sięgać maksymalnie średniego świadczenia w systemie powszechnym.

Rocznie ma być to ok. 546 mln zł mniej na emerytury i renty z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.

RIRM

drukuj