fot. twitter.com/KancelariaSejmu

Rząd wprowadza ułatwienia dla osób skierowanych na kwarantannę, objętych izolacją domową lub ubiegających się o wypłatę zasiłku

Rząd wprowadza ułatwienia dla osób skierowanych na kwarantannę, objętych izolacją domową lub ubiegających się o wypłatę zasiłku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam pozyska dane konieczne do wypłaty świadczenia.

Osoby skierowane na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych – wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo do zasiłku chorobowego. Takie osoby nie muszą mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji domowej. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym.

Dotychczas, aby uzyskać świadczenie, potrzebna była decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Teraz ZUS będzie samodzielnie pozyskiwać odpowiednie dane z systemu – wskazała Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

– Teraz już nie trzeba dostarczać do ZUS-u ani pracodawcy zaświadczenia sanepidu o tym, że byliśmy w kwarantannie lub w izolacji domowej. ZUS pozyska te dane automatycznie z systemu informatycznego centrum zdrowia, w którym te informacje przez inspekcję sanitarną są zapisywane. Gdy nastąpi nowelizacja przepisów i będziemy mogli to zrobić, to udostępnimy te dane także pracodawcy. To będzie podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego. Przypominam, że tak zwane chorobowe należy się tym osobom, które są ubezpieczone na wypadek choroby. W przypadku osób pracujących na etacie to ubezpieczenie jest obowiązkowe, natomiast w przypadku zleceniobiorców czy prowadzących firmy jest dobrowolne – powiedziała Iwona Kowalska-Matis.

Pracownicy skierowani na kwarantannę lub objęci izolacją domową powinni pamiętać o poinformowaniu swojego pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać na przykład telefonicznie lub mailowo.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj