By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34924036

Ruszyła nowa procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich

Ruszyła nowa procedura wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Do 27 października posłowie mają termin na składanie wniosków z kandydaturami. Ponownie o tę funkcję ma się starać mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Wczoraj Sejm nie powołał jej na Rzecznika Praw Obywatelskich. Mimo że była ona jedyną kandydatką na to stanowisko, nie uzyskała poparcia bezwzględnej większości głosów. Kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz zgłosiły kluby opozycyjne.

Historyk prof. Zdzisław Winnicki stwierdził, że PiS nadal szuka odpowiedniej osoby na stanowisko RPO, dlatego przesuwa procedurę jego wyboru.

– Brak pośpiechu, wprawdzie nieco zadziwiający, prawdopodobnie wynika z tego, iż Zjednoczona Prawica i być może inni, którzy dołączyliby się do wniosku, nie mają odpowiedniego kandydata na to stanowisko, a urząd i tak funkcjonuje, ponieważ Rzecznik Praw Obywatelskich – zgodnie z ustawą o tym urzędzie – funkcjonuje do momentu zaprzysiężenia nowego Rzecznika – wskazał prof. Zdzisław Winnicki.

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale – zgodnie z ustawą – nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów.

RIRM

drukuj