Rząd we wtorek zajmie się opinią do projektu ograniczenia handlu w niedzielę

Rząd na posiedzeniu 21 marca zajmie się opinią do obywatelskiego projektu ograniczenia handlu w niedzielę – wynika z porządku obrad Rady Ministrów. W czwartek Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował obywatelski projekt ws. ograniczenia handlu w niedzielę i zarekomendował skierowanie go do dalszych prac.

Komitet nie zarekomendował utrzymania kar, zawartych w projekcie; w opinii nie ma też wskazania liczby niedziel, w których ma być handel ograniczony. Projekt opracował NSZZ Solidarność. W skład Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, oprócz „S” weszły organizacje społeczne, katolickie, pracownicze i pracodawców.

Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” podkreślił, że związek jest otwarty na pewien kompromis m.in. w kwestii kar dla łamiących zakaz handlu.

– Przygotowaliśmy w formie autopoprawek wiele zmian, które wynikały z konsultacji takich, które zgłaszały nam wcześniej organizacje oraz różni pracodawcy. Między innymi to karanie zastąpiliśmy tym, że kara grzywny uzależniona było by od wielkości obrotu. Co do następnej kwestii, ilości niedziel, tutaj muszę powiedzieć, że w projekcie są cztery niedziele i ponad pół miliona osób podpisało się pod tym projektem. Trudno, dlatego też mówić o jakichkolwiek innych rozwiązaniach – poinformował Alfred Bujara.

Zgodnie z projektem, zakaz handlu w niedzielę miałby dotyczyć większości placówek handlowych. W projekcie przewidziano jednak szereg odstępstw od tego zakazu. Handel mógłby się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia, w ostatnią niedzielę przed Wielkanocą, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca.

W projekcie proponuje się, aby w wigilię Bożego Narodzenia (chyba, że przypada w niedzielę) oraz Wielką Sobotę „handel oraz wykonywanie innych czynności sprzedażowych” mogło się odbywać do godz. 14.00.

Ponadto odstępstwa dotyczyłyby także m.in.: sklepów, gdzie handel prowadzi wyłącznie przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (z wyłączeniem franczyzobiorców i ajentów), stacji benzynowych (z pewnymi obostrzeniami), sklepików z pamiątkami i dewocjonaliami, piekarni zlokalizowanych przy zakładach produkcyjnych prowadzących sprzedaż własnych produktów do godz. 13.00.

Handel w niedzielę – wynika z projektu – mógłby też się odbywać m.in. w aptekach i punktach aptecznych. Wyjęte spod zakazu byłyby również m.in.: placówki handlowe, których powierzchnia nie przekracza 25 mkw., usytuowane w obiektach do obsługi pasażerów (m.in. w portach lotniczych i na dworcach); kwiaciarnie o powierzchni nieprzekraczającej 50 mkw., gdzie sprzedaż kwiatów stanowi minimum 30 proc. miesięcznego obrotu placówki.

Zakaz miałby także nie obowiązywać platform ani portali internetowych sprzedających towary, które nie powstały w wyniku działalności produkcyjnej.

PAP/RIRM

drukuj