Rząd nt. nowelizacji ustawy o szkołach wyższych

Zróżnicowanie szkół wyższych na akademickie i zawodowe, a także uznawanie przez uczelnie kwalifikacji zdobytych poza studiami zakłada projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. We wtorek zajmie się nim Rada Ministrów.

Założenia do projektu nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw rząd przyjął 21 maja br. Jednym z rozwiązań proponowanych przez MNiSW w projekcie nowelizacji jest umożliwienie osobom z doświadczeniem zawodowym i wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach potwierdzenia efektów uczenia i szybszego zdobycia dyplomu szkoły wyższej.

Osoby z doświadczeniem zawodowym będą mogły dostając się na studia zdobyć nawet 50 proc. tzw. punktów ECTS (przyznawanych na uczelniach za zaliczanie zajęć). MNiSW chce też, by uczelnie zróżnicowały się na uczelnie akademickie – które np. prowadzić mają badania – a także na uczelnie zawodowe, których zadaniem będzie praktyczne przygotowanie studentów do potrzeb rynku pracy. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, tylko niektóre uczelnie będą mogły prowadzić studia na profilu ogólnoakademickim – nastawionym na zdobywanie przez studenta pogłębionej wiedzy.

Według resortu nauki program takich studiów powiązany powinien być z prowadzonymi na uczelni badaniami naukowymi. Z kolei na studiach o profilu praktycznym większość zajęć rozwijać ma kompetencje i umiejętności praktyczne. Projekt nowelizacji zakłada też, że prace dyplomowe przed obroną będą obowiązkowo sprawdzane programem antyplagiatowym, a po obronie trafią do komputerowego repozytorium. Za sprawą nowelizacji resort nauki będzie miał też możliwość monitorowania losów absolwentów dzięki danym uzyskiwanym z ZUS. Studenci od pierwszego roku, w myśl projektu, będą mogli otrzymywać stypendia rektora dla najlepszych studentów.

Obecnie takie świadczenia mogą otrzymać tylko studenci wyższych lat na podstawie wyników z roku poprzedniego. Po wejściu w życie nowelizacji podstawą do przyznawania stypendiów na pierwszym roku mają być wyniki matur lub postępowania rekrutacyjnego. Projekt nowelizacji otwiera też laureatom programu dla wybitnych studentów „Diamentowy Grant” drogę do szybszego uzyskania tytułu doktora. Jeśli proponowane przez resort nauki rozwiązania wejdą w życie, publikowana ma być lista kierunków, do których Polska Komisja Akredytacyjna lub resort nauki ma zastrzeżenia.

Lista, nazywana przez MNiSW listą ostrzeżeń ma uchronić kandydatów przed wyborem studiów, które mogą nie zapewnić ciągłości lub jakości kształcenia. Mają się zmienić też przepisy dotyczące komercjalizacji osiągnięć naukowych. Pracownikom, doktorantom i studentom uczelni przysługiwać będą prawa własności do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Projekt nowelizacji zakłada jednak, że w przypadku komercjalizacji wyników badań lub prac rozwojowych, uczelni przysługuje 25-30 proc. dochodów uzyskanych przez dokonującego komercjalizacji pracownika czy studenta. Analogiczne zapisy dotyczyć będą też instytutów badawczych.

PAP

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl