(fot. PAP)

Rząd m.in. o ustawie o księgach wieczystych i hipotece

Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się założeniami do projektu nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Założenia przewidują ułatwienia dla obywateli m.in. przez ustawowe zagwarantowanie powszechnego, bezpłatnego dostępu do przeglądania księgi wieczystej za pośrednictwem Internetu i elektroniczne uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych.

W Ministrowie rozpatrzony zostanie także projekt nowelizacji ustawy: Prawo telekomunikacyjne. Jego celem jest wprowadzenie zachęt do inwestowania w szybkie sieci telekomunikacyjne i zwiększenie ochrony prawnej użytkownika. Ponadto, zakłada poprawę konkurencyjności w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz udoskonalenie przepisów dotyczących użytkowników niepełnosprawnych jak również osób starszych.

Rada Ministrów zajmie się też założeniami do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Projektowana regulacja dotyczy funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji w okresie rozliczeniowym 2013-2020 rok. Projekt proponuje m.in. odejście od darmowych przydziałów uprawnień do emisji. Co więcej od 2012 r. uprawnienia do emisji będą kupowane na aukcji uprawnień do emisji.

Poza tym regulacja ta zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemu handlu uprawnieniami       do emisji.

Rada Ministrów rozpatrzy także projekt nowelizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który jest wykorzystywany do produkcji rolnej.

drukuj