fot. flickr.com

Rząd m.in. o przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu powietrza

Rada Ministrów zajmie się dzisiaj m.in. propozycjami działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Rząd ma też zdecydować o powołaniu Krajowego Ośrodka Rolnictwa monitorującego obrót ziemią rolną. Omówi również propozycje Rady Dialogu Społecznego ws. zmian w Kodeksie pracy.

Rekomendacje w sprawie „działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia zanieczyszczeń powietrza” zostały opracowane przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Wnioskowała o to premier Beata Szydło po tym, gdy w zeszłym tygodniu stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekroczyło normy, w niektórych miastach wielokrotnie.

Wśród tych rekomendacji znalazło się m.in. wprowadzenie norm jakości dla nowych kotłów oraz dla paliw, którymi można palić w piecach, poprawa ocieplenia budynków, dotacje do ekologicznych pieców. Rząd chce ponadto upowszechniać badania jakości powietrza. Rozporządzenia dotyczące norm dla paliw i kotłów mają być gotowe już na sezon grzewczy 2017/2018.

Przewodniczący Komitetu Ekonomicznego wicepremier Mateusz Morawiecki mówił też o specjalnym programie „Czyste Powietrze”. Według niego nie są przewidywane kary dla tych, którzy korzystają ze starych pieców.

Ministrowie omówią też propozycje zmian w Kodeksie pracy opracowane przez Radę Dialogu Społecznego (RDS). Strona pracowników i pracodawców zaproponowała m.in. wydłużenie czasu odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę z siedmiu do 21 dni. W uzasadnieniu projektu podkreślono, że takie wydłużenie czasu na odwołanie się od wypowiedzenia umowy o pracę „umożliwi pracownikowi rozsądne rozważenie wszystkich okoliczności danej sprawy, a jednocześnie zapewni ograniczenie w czasie rozstrzygania sporów z zakresu rozwiązywania umów o pracę”.

W projekcie jest także propozycja rozszerzenia możliwość mediacji między pracodawcą a pracownikiem – by pracodawca był zobowiązany do poinformowania o tej możliwości pracownika.

W październiku RDS podjęła uchwałę ws. zmian w Kodeksie pracy i przedstawiła projekt ustawy w tej sprawie, który trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort, zgodnie z ustawą o RDS, skierował propozycję do Rady Ministrów. Jeśli rząd pozytywnie zaopiniuje projekt, trafi on do Sejmu.

Rada Ministrów zajmie się też projektem ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR), która ma przejąć zadania dwóch agencji: Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) oraz Agencji Rynku Rolnego (ARR). Po zmianach nadal będzie działać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Likwidacja niektórych agencji rolnych była zapowiadana w programie wyborczym PiS. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca br.

Nowa instytucja będzie prowadziła pracę na rzecz kształtowania ustroju rolnego, nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi, postępu biologicznego i roślinnego, promocji gospodarczej, OZE, programowania rozwoju” – mówił minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Pytany o to, czy Krajowy Ośrodek przejmując zadania ANR będzie zajmował się sprzedażą państwowej ziemi rolnej, minister zapewnił, że w tej kadencji Sejmu nie będzie ona sprzedawana.

Krajowy Ośrodek będzie realizować zadania w zakresie gospodarowania państwową ziemią i realizacji zadań dotyczących kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Ponadto do zadań KOWR będzie należało wspieranie działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, obsługa funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, wspieranie współpracy międzynarodowej w zakresie handlu żywnością, realizacja unijnego programów owoce i mleko w szkole, monitorowanie rynku cukru, wydawanie pozwoleń na import i eksport żywności do i z krajów pozaunijnych. Docelowo Krajowy Ośrodek ma przejąć też zadania związane z doradztwem rolniczym oraz programowaniem urbanistyczno-planistycznym dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W KOWR ma pracować ok. 1800 osób.

Zakłada się, że w ciągu 11 lat oszczędności związane z utworzenie KOWR wyniosą 1 mld 264 mln zł. Natomiast wydatki związane z koniecznością wprowadzenia nowych systemów informatycznych sięgną 169 mln zł.

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd ma ponadto podsumować 2016 rok w unijnej polityce spójności, której celem jest zmniejszenie nierówności w poziomach rozwoju różnych regionów.

PAP/RIRM

drukuj