fot. flickr.com

Rząd chce określić minimalną odległość ferm zwierząt od budynków mieszkalnych

Projekt ustawy w tej sprawie przygotowało Ministerstwo Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie uciążliwości zapachowej. Propozycja trafiła już do prac rządowych.

Przygotowano ją pod wpływem licznych skarg na odory pochodzące z ferm hodowlanych. Do najbardziej uciążliwych w sąsiedztwie miejsca zamieszkania zaliczają się fermy trzody chlewnej oraz fermy drobiu i zwierząt futerkowych.

Minimalna odległość nowych ferm od zabudowań mieszkalnych ma wynosić 270 m w przypadku chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza. Jeśli hodowla będzie większa niż 500 jednostek, minimalna odległość ma wynosić co najmniej 500 m.

Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej i hodowca norek, wiąże duże nadzieje z tymi przepisami i wyraża dla nich aprobatę. Zauważa jednak, że powinny one działać w obie strony.

– W tym momencie mówimy, żeby oddalać nowe fermy. Jak najbardziej jestem za tym. Natomiast powinno być tutaj „równouprawnienie”, żeby mieszkańcy też nie mogli budować się zbyt blisko fermy, ponieważ to też powoduje konflikty. Mieszkańcy, budując się bardzo blisko obok już istniejących większych gospodarstw rolnych, później te gospodarstwa oprotestowują. Powinniśmy zachować pewną normę. Oczywiście – odległości tak, ale powinno to działać w dwie strony, żeby nie utrudniać mieszkańcom wsi życia, ale też, żeby nie ograniczać przedsiębiorców rolnych. Należy pamiętać, że wieś jest od tego, żeby wsią była i aby na niej były produkcję małe, jak i duże  – wskazuje Szczepan Wójcik.

W opinii resortu środowiska przepisy przyczynią się między innymi do zmniejszenia konfliktów społecznych i zmniejszenia liczby skarg i wniosków na uciążliwość zapachową ferm. Ma to poprawić również sytuację ekonomiczną właścicieli działek sąsiadujących z fermami poprzez wzrost wartości ich nieruchomości.

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca bieżącego roku.

RIRM

drukuj