Ryszard Petru na początku sierpnia złoży wniosek o rejestrację nowej partii

Liberalno-Społeczni – pod taką nazwą Ryszard Petru zamierza zarejestrować swoją nową partię; wniosek w tej sprawie ma wpłynąć do sądu na początku sierpnia. Jesienią planowany jest zjazd programowy nowego ugrupowania, a na początku grudnia odbędzie się kongres założycielski partii.

O planach założenia nowej partii politycznej Ryszard Petru mówił już w maju, po tym, jak odszedł z Nowoczesnej. W połowie czerwca – razem z Joanną Scheuring-Wielgus oraz Joanną Schmidt, które również wystąpiły z Nowoczesnej – założył w Sejmie koło Liberalno-Społeczni. Jak wówczas mówił, jest ono zalążkiem przyszłej partii politycznej, która będzie powołana tuż po wyborach samorządowych.

W Warszawie właśnie odbywa się spotkanie założycielskie nowej partii politycznej Ryszarda Petru. W spotkaniu uczestniczy ponad 40 osób z całej Polski, których zadaniem będzie utworzenie struktur nowego ugrupowania w 41 okręgach wyborczych. W ciągu najbliższych tygodni będą oni także zbierać 1000 podpisów popierających wniosek o założenie nowej partii politycznej. Dokument ma trafić do sądu na początku sierpnia.

Ryszard Petru zamierza zarejestrować swoją partię pod nazwą Liberalno-Społeczni, jednak nazwa ta będzie prawdopodobnie zmieniona. Planuje się, że docelową nazwę wybierze kongres założycielski, który odbędzie się na początku grudnia. Wybrane zostaną wówczas również władze ugrupowania, a jego status zostanie zatwierdzony.

Z kolei jesienią ma odbyć się zjazd programowy nowej partii Petru. W czerwcu polityk informował, że „Plan Naprawy Państwa”, czyli alternatywny program dla polityki PiS, stworzony przez stowarzyszenia Plan Petru (b. lider Nowoczesnej powołał je na początku stycznia) będzie „wianem” wniesionym do jego nowego ugrupowania politycznego.

Jeden z uczestników środowego spotkania powiedział, że nowa partia ma być odpowiedzią środowisk liberalnych na „przejęcie przez PiS znacznej części centrowego elektoratu, który w ugrupowaniach centrowych nie znalazł odpowiedzi na potrzeby społeczne”.

Rozmówca wskazywał, że nowa partia nie zamierza startować w wyborach samorządowych, aby „nie rozbijać opozycji”, nie będzie też wchodzić do Koalicji Obywatelskiej, którą zawiązały PO i Nowoczesna. Jak zadeklarował, partia nie zamierza też „atakować” innych ugrupowań opozycyjnych, lecz skupi się na elektoracie, który niegdyś głosował na PO, ale w 2015 r. nie poszedł na wybory lub zagłosował na PiS.

– Ryszard Petru mówił na spotkaniu, że (lider PO) Schetyna usilnie próbuje odzyskać tych wyborców, ale po dwóch latach jego starań widać, że brak zaufania jest nadal duży, co rodzi ryzyko, że w 2019 r. znowu zostaną w domach, albo zagłosują na PiS. Ktoś musi wyciągnąć rękę do tych wyborców, bez nich opozycja nie pokona PiS – oświadczył jeden z uczestników spotkania.

Zgodnie z ustawą o partiach politycznych partię zgłasza się do ewidencji partii politycznych, prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Zgłoszenie partii powinno zawierać nazwę oraz jej skrót, określenie adresu siedziby partii politycznej oraz imiona, nazwiska i adresy osób wchodzących w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych (zgłoszenia partii dokonują 3 takie osoby).

Do zgłoszenia należy załączyć także statut partii politycznej oraz wykaz co najmniej 1000 obywateli popierających zgłoszenie. Można załączyć także wzorzec symbolu graficznego partii politycznej.

Jeżeli zgłoszenie jest zgodne z przepisami prawa, sąd niezwłocznie dokonuje wpisu partii politycznej do ewidencji.

PAP/RIRM

drukuj