fot. wikipedia.org

Ruszyły obchody 50-lecia orędzia do biskupów niemieckich

W poniedziałek we Wrocławiu zainaugurowano obchody 50. rocznicy orędzia polskich biskupów do biskupów niemieckich. Potrwają one do listopada 2016 r. W programie obchodów zaplanowano m. in. wystawy w Polsce, Rzymie, Brukseli i Berlinie.

Dokładna rocznica wydarzenia przypada w listopadzie 2015 r., ale organizatorzy postanowili obchody zainaugurować już w kwietniu i kontynuować je do listopada 2016 r., gdyż m.in. kilka wystaw będzie miało charakter objazdowy – by dotrzeć do większej grupy odbiorców.

Orędzie, którego inicjatorem był metropolita wrocławski kardynał Bolesław Kominek, głosiło, że należy położyć kres wielowiekowym konfliktom Niemiec i Polski oraz wybaczyć sobie wzajemnie własne winy. Jest zwane też „orędziem pojednania” m.in. z powodu zawartego w nim zdania: „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Dla polskiego episkopatu wystosowanie listu – orędzia oznaczało w 1965 r. konfrontację z władzami komunistycznymi, które zarzuciły Kościołowi ingerencję w polską politykę zagraniczną.

Obchody organizuje wrocławski Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, samorząd Wrocławia i województwa dolnośląskiego, Archidiecezja Wrocławska, niemiecka Fundacja Maksymiliana Kolbego z Berlina i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Jednym z punktów programu jest otwarcie wystawy „Pojednanie/Versöhnung in progress Kościół katolicki i relacje polsko-niemieckie po 1945 r.”, które zaplanowano na 18 listopada 2015 r. we Wrocławiu, w dokładną datę wysłania orędzia. Wystawa zostanie pokazana też w trzech innych miastach w Polsce i w Niemczech, a we wrześniu 2016 r. trafi do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Kolejna wystawa pt. „Kardynał Kominek: nieznany Ojciec Europy. W stronę pojednania narodów Europy” będzie pokazana w Watykanie, Berlinie i Wrocławiu. Zaplanowano m.in. wydanie publikacji rocznicowej, wykłady, sesje naukowe, panele dyskusyjne i koncerty.

Sekretarz kard. Kominka ks. Jan Krucina przypomniał podczas konferencji, że metropolita wrocławski był autorem zdania, które po wielu latach było przywoływane podczas zjednoczenia Europy.

„To on powiedział, że granicę na Odrze i Nysie najpierw trzeba uznać, by potem można ją było zlikwidować. () Nie spotkałem drugiego człowieka tak ogromnie zaangażowanego w sprawy polskości Wrocławia i Ziem Zachodnich, jakim był kardynał Kominek” – mówił jego sekretarz.

Kard. Kominek jest uznawany za jednego z najwybitniejszych biskupów powojennego Kościoła w Polsce. Metropolita wrocławski zmarł w 1974 r.

Opracowanie treści orędzia było wynikiem konsultacji z biskupami niemieckimi. Z ramienia episkopatu niemieckiego uczestniczyli w nich biskupi Franz Hensback, Joseph Schroeffer i Otto Spuelbeck, zaś ze strony episkopatu polskiego arcybiskupi Bolesław Kominek i Karol Wojtyła oraz bp Jerzy Stroba. W trakcie tych narad tekst listu był wielokrotnie przerabiany.

Biskupi, nawiązując do tysiąclecia chrztu Polski, jej historii i doświadczeń narodu polskiego, napisali: „W tym ogólno-chrześcijańskim, a zarazem bardzo humanitarnym duchu wyciągamy do Was nasze dłonie z ław kończącego się soboru, przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Jeśli Wy – biskupi niemieccy i ojcowie soboru – ujmiecie po bratersku nasze wyciągnięte dłonie, wówczas dopiero będziemy mogli z czystym sumieniem obchodzić w Polsce nasze Millenium na sposób całkowicie chrześcijański. Zapraszamy Was po to serdecznie do Polski”.

Biskupi niemieccy w odpowiedzi napisali: „Ze wzruszeniem i radością odebraliśmy Wasze +Orędzie+ oraz Wasze zaproszenie do wzięcia udziału w obchodzie tysiąclecia chrztu narodu polskiego. Możliwość wystosowania do nas tych słów uważamy za cenny owoc naszej współpracy soborowej. Z wdzięcznością podejmujemy Wasze +Orędzie+ i żywimy nadzieję, iż rozpoczęty między nami dialog znajdzie swój dalszy ciąg w Polsce i w Niemczech”.

PAP/RIRM 

drukuj