(fot. PAP)

Rusza nabór wniosków dla przetwórców rolnych

Od 29 kwietnia br. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dla przetwórców rolnych. W pierwszej kolejności o pieniądze będą mogły się ubiegać grupy producentów rolnych, a także spółki, spółdzielnie i centra dystrybucji produktów rolnych.

Chodzi o działanie „zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na ten cel zostanie przeznaczone 500 mln zł. Tegoroczny nabór zostanie przeprowadzony dwuetapowo.

W pierwszym etapie, od 29 kwietnia do 10 maja 2013 r. wnioski będą mogły składać grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw, spółki i spółdzielnie oraz centra dystrybucji produktów rolnych. Od 13 do 24 maja br. o pieniądze będą mogły wnioskować pozostałe firmy zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym.

A więc mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, a także zakłady, które zatrudniają mniej niż 750 osób, a ich roczny obrót nie przekracza 200 mln euro. Agencja może dofinansować od 25 do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Minimalne dofinansowanie – to 100 tys. zł, a maksymalnie można dostać 50 mln zł. O kolejności przyznawania pomocy zdecyduje liczba punktów.

Najwyżej oceniane będą inwestycje związane z wprowadzeniem nowych produktów, procesów lub technologii produkcji w skali całego przedsiębiorstwa (10 pkt) lub polegające na poprawie ochrony środowiska (5 pkt). Inwestycja polegająca na wdrażaniu systemu zarządzania jakością otrzyma 2 pkt. Będą też dodatkowe punkty (5) dla firm położonych w powiecie, gdzie bezrobocie jest najwyższe w kraju.

PAP

drukuj