Rośnie liczba cudzoziemców z prawem pobytu w Polsce

Rośnie liczba cudzoziemców, którzy posiadają ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce, głównie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały.

W 2013 r. było to ponad 146 tys. osób. W tym roku liczba ta przekroczyła 234 tys. – poinformował Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Najliczniejszą grupę aż 84 tys. osób stanowią obywatele Ukrainy. Na kolejnych miejscach znajdują się obywatele Niemiec, Białorusi i Rosji.

Obywatele zza wschodniej granicy przybywają do nas głównie w poszukiwaniu pracy. Są też coraz częściej poszukiwani przez pracodawców.

Tak jest m.in. we Wrocławiu – zwraca uwagę Beata Tymciów z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.

Ilość oświadczeń złożona od stycznia tego roku przez pracodawców, którzy chcą zatrudnić u nas we Wrocławiu obywateli Ukrainy, Rosji i Białorusi już osiągnęła liczbę ponad 33 tys. W ubiegłym roku w lipcu mieliśmy około 19 tys. Widać, że wzrost jest lawinowy. Jesteśmy silnie uprzemysłowieni, mamy wiele zakładów produkcyjnych, tu się dużo buduje i dużo sprzedaje. W związku z czym potrzebne są ręce do pracy. Nie ma pracowników, jest bardzo niska stopa bezrobocia, ok 1 proc. w samym mieście Wrocławiu. Pracodawcy muszą sobie jakoś radzić, więc sprowadzają pracowników zza wschodniej granicy – podkreśla Beata Tymciów.

Według Urzędu ds. Cudzoziemców w przyszłości należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby cudzoziemców w Polsce.

Największy potencjał imigracyjny mają obywatele Ukrainy, którzy prawdopodobnie pod koniec 2016 r. będą posiadali ok. 100 tys. ważnych dokumentów pobytowych” – zaznacza urząd.

RIRM

drukuj