twitter.com/PLinRussia

Rosja: Polska szkoła przy ambasadzie RP w Moskwie obchodzi 50-lecie

W Moskwie odbyły się w sobotę obchody 50-lecia szkoły polskiej przy ambasadzie RP – najstarszej spośród wszystkich szkół działających przy polskich placówkach dyplomatycznych na świecie. Uczą się w niej dzieci z rodzin polskich, mieszanych i polonijnych.

https://twitter.com/PLinRussia/status/1132212322179702784

Szkoła w Moskwie powstała, gdy pod koniec 1968 roku zaczęto uruchamiać stacjonarne placówki oświatowe w krajach, gdzie czasowo przebywały dzieci i młodzież z Polski, aby dać im możliwość nauki po polsku z polskimi nauczycielami. Dziś uczy się w niej 104 uczniów – dzieci pracowników ambasady w Moskwie, Polaków mieszkających i pracujących w stolicy Rosji. Pełną edukację uczniowie pobierają w szkołach rosyjskich i międzynarodowych w Moskwie, szkoła przy ambasadzie oferuje program uzupełniający – język polski i wiedzę o Polsce. Do dziś placówka ma ponad 6 tys. absolwentów.

Wypełnianie funkcji edukacyjnych, które w każdej społeczności pełni szkoła, oznacza także spełnianie ważnych funkcji integracyjnych – powiedział na sobotniej uroczystości ambasador RP Włodzimierz Marciniak.

„To dotyczy każdej, a może w szczególności – społeczności polskiej w Moskwie, po pierwsze dlatego, że jest to poza granicami kraju, a po drugie dlatego, że ta społeczność jest zróżnicowana” – wskazał.

Jako bardzo ważną funkcję, którą pełni szkoła przy ambasadzie, określił integrowanie społeczności dyplomatów, pracowników placówki, Polaków mieszkających i pracujących w stolicy Rosji oraz Polonii. Ambasador przypomniał, że jednym z absolwentów szkoły był funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu Dariusz Michałowski, który 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie smoleńskiej.

Odczytane na uroczystości listy z okazji rocznicy skierowali: marszałek Senatu Stanisław Karczewski i Janina Sagatowska, przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

„Ta piękna rocznica wskazuje, jak dużą wagę przywiązuje się tu, w Moskwie, na przestrzeni ostatniego półwiecza do kształtowania i pielęgnowania polskiej tożsamości kolejnych generacji” – podkreślił marszałek Senatu.

Część artystyczną obchodów, w której znalazła się deklamacja w kilku językach inwokacji z „Pana Tadeusza” i polonez, przygotowali uczniowie szkoły. W koncercie wziął udział muzyczny zespół polonijny „Baśki”, który stale współpracuje z tą placówką. Wśród przybyłych gości byli pracownicy dyplomatyczni nuncjatury apostolskiej w Moskwie i proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Moskwie ks. Włodzimierz Kabak.

Szkoła obejmuje klasy podstawowe – od pierwszej do ósmej, jedną klasę gimnazjum i trzy klasy liceum.

„Najliczniejsza jest szkoła podstawowa, z uwagi na to, że osoby, które przyjeżdżają tu do pracy w Moskwie to ludzie młodzi” – powiedziała PAP dyrektorka szkoły Barbara Waliczko. Zajęcia odbywają się od czwartku do soboty włącznie. Uczniowie w trakcie roku szkolnego biorą udział w obchodach polskich świąt państwowych, zajęciach przybliżających tradycje narodowe i religijne.

„Dla nas najważniejsza jest styczność z językiem” – powiedziała PAP pani Mariola, której syn jest uczniem szkoły i która od 10 lat mieszka w Moskwie; jej mąż jest Rosjaninem. Chce, by dzieci znały polski i być może w przyszłości pojechały do Polski na studia.

„Nie mamy planów zatrzymania się tutaj na stałe i chcemy znać wiele języków” – tłumaczy.

Inny rodzic, pan Wadim, powiedział PAP, że jego dwie córki uczą się w szkole, ponieważ on sam ma polskie korzenie.

„W pewnym momencie bardzo mocno zacząłem interesować się kulturą polską i językiem. Postanowiłem wrócić do polskości i wziąć ze sobą dzieci. Przyprowadziłem je do szkoły, aby uczyły się tutaj języka polskiego i otrzymywały polską edukację” – wyjaśnia.

„Dla mnie bardzo ważne jest to, że tutaj jest inny system edukacji, inne podejście nauczycieli do uczniów. Atmosfera w szkole rosyjskiej i polskiej jest zupełnie odmienna. Jest bardzo ważne, że dzieci wiedzą, że istnieje nie tylko system rosyjski, ale też inny” – tłumaczy.

Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych za granicą należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Obecnie działają w 36 krajach.

PAP/RIRM

drukuj