fot. flickr.com

Rosja Duma ratyfikowała umowę z UE o współpracy transgranicznej z Polską

Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, ratyfikowała w czwartek dwa porozumienia zawarte przez Rosję i Unię Europejską, a dotyczące finansowania i realizacji programów współpracy transgranicznej z Polską i Łotwą do 2020 roku – poinformowała agencja TASS.

Program transgranicznej współpracy Rosja-Polska jest ukierunkowany na „rozwiązanie wspólnych wyzwań dla terytoriów przygranicznych poprzez realizację wspólnych projektów obwodu kaliningradzkiego i województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” – przekazała rosyjska agencja.

Wkład Rosji w program współpracy polsko-rosyjskiej wynosi 20,8 mln euro, a UE – dwa razy więcej – pisze TASS. Na program łotewsko-rosyjskiej współpracy Rosja przeznaczy 7,9 mln euro.

„Podczas gdy Bruksela w ślad za Waszyngtonem co pół roku przedłuża nielegalne sankcje, mieszkańcy przygranicznych regionów Rosji będą współpracować, realizować wspólne programy i projekty ze swoimi europejskimi sąsiadami, bez względu na jakiekolwiek sankcje i ograniczenia” – podkreślił w czwartek przewodniczący komisji spraw zagranicznych Dumy Leonid Słucki.

UE i Rosja podpisały umowę o uruchomieniu nowych programów współpracy transgranicznej między Polską i Rosją oraz Litwą i Rosją w styczniu.

Oficjalne cele programu to wspieranie współpracy transgranicznej w wymiarze społecznym i gospodarczym oraz w zakresie ochrony środowiska. W praktyce mają się one przełożyć m.in. na dbałość o zachowanie historycznego i kulturowego dziedzictwa regionów przygranicznych, wspólne działania proekologiczne, zwiększenie współpracy gospodarczej i w dziedzinie bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu granicznego.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Komisję Europejską, na realizację obu programów przeznaczono w sumie 88 mln euro, z czego na program współpracy polsko-rosyjskiej przypadło nieco ponad 62,2 mln. Wkład UE wynosi w nim 20,6 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 21 mln z tzw. Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. Jak podała KE, wkład strony rosyjskiej to 20,6 mln.

Po stronie polskiej pieniądze trafią do beneficjentów z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego, a po stronie rosyjskiej – z obwodu kaliningradzkiego.

Finansowanie w ramach programu może dotyczyć tzw. projektów regularnych i dużych projektów infrastrukturalnych oraz nie może przekroczyć 90 proc. całkowitych kosztów wspieranego projektu.

Projekty regularne wybierane są podczas otwartego naboru wniosków, a ich planowany okres realizacji nie może przekroczyć 24 miesięcy. Wszystkie muszą być realizowane w partnerstwie, czyli we współpracy co najmniej dwóch instytucji, z których jedna pochodzi z Polski, a druga z Federacji Rosyjskiej. Partnerzy ustalają między sobą, który z nich będzie pełnił rolę beneficjenta wiodącego, a jego zadaniem będzie reprezentowanie partnerstwa.

Duże projekty infrastrukturalne wybierane są w trybie pozakonkursowym. Są to przedsięwzięcia strategiczne, w których wartość części infrastrukturalnej przekracza 2,5 mln euro. Będzie można na nie przeznaczyć maksymalnie 30 proc. wkładu unijnego do Programu (około 12,5 mln euro). Dodatkowe środki na te projekty zostaną również przekazane przez stronę rosyjską i mogą wynosić więcej niż 30 proc. budżetu FR do programu.

Minimalna wartość dofinansowania projektów regularnych wynosi 100 tys. euro, natomiast maksymalna 2,5 mln euro.

Dotychczasowe unijne projekty współpracy z rosyjskimi regionami przygranicznymi obejmują Estonię, Łotwę, region Finlandia Południowo-Wschodnia, Karelię oraz północne rejony Finlandii i Szwecji (program Kolarctic). Uruchomiono je w 2016 roku. Na ich realizację UE przeznaczyła do 2020 roku 173,7 mln euro. Wkład Rosji wynosi 89 mln euro, a poszczególnych państw członkowskich – 51 mln euro.

W ramach projektów w sąsiadujących regionach przeprowadzono m.in. modernizację systemów grzewczych szkół i szpitali, zmodernizowano przejścia graniczne i zbudowano ośrodki sportowe.

PAP/RIRM

drukuj