fot. twitter.com

Resort zdrowia pracuje nad usprawnieniem systemu ratownictwa

W najbliższym czasie skróci się czas dojazdu karetki do osoby potrzebującej pomocy. Zgodnie z planami resortu zdrowia zmniejszy się ilość dyspozytorni medycznych z 42 do 18. Koncentracja i ujednolicenie mają usprawnić zarządzanie i ułatwić wymianę informacji pomiędzy służbami ratownictwa.

W połowie kwietna do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia ministra zdrowia, który precyzuje zakres zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Ma on poprawić koordynowanie akcji ratowniczych.

– Pogotowie ratunkowe w tej chwili przechodzi reorganizację. Do wojewodów mają być przeniesione punkty główne, które będą koordynowały działanie pogotowia. Mamy ten proces, gdzie tylko podmioty publiczne mogą sprawować tę funkcję  – mówił Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

Zgodnie z projektem do obowiązków koordynatorów należeć ma m.in. współpraca z głównym dyspozytorem medycznym, szpitalami i innymi jednostkami.

– Przenosimy serwery z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych do Ministerstwa Zdrowia. Lokujemy je w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym tak, ażeby docelowo ten system 112 obejmował wszystkie służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie, policję, żeby dyspozytor, który będzie u wojewody wiedział, którą służbę gdzie posłać – powiedział prof. Łukasz Szumowski.

W praktyce oznacza to, że dyspozytor przyjmujący zgłoszenie jeszcze w trakcie rozmowy może wysłać karetkę tam, gdzie pojawi się zagrożenie życia.

Codziennie przez system przechodzi około 27 tys. zgłoszeń alarmowych, które są rejestrowane blisko co trzy sekundy. Usprawnienie systemu sprawi, że pogotowie ratunkowe zacznie działać szybciej i skuteczniej.

TV Trwam News/RIRM

drukuj