By Marcin Białek - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16823300

Reorganizacja pracy w Kancelarii Prezydenta RP

Następują zmiany w Kancelarii Prezydenta RP. W najbliższych tygodniach powstaną Rady Eksperckie, które będą doradzały prezydentowi oraz przygotowywały propozycje zmian legislacyjnych w poszczególnych obszarach.

Nowy wiceszef KPRP Piotr Ćwik przypomniał, że poprzednia Narodowa Rada Rozwoju zakończyła funkcjonowanie wraz z końcem pierwszej kadencji prezydenta. Teraz będzie miała inną formułę.

– Ta formuła w obecnej kadencji prezydenta zostaje wznowiona w ramach Narodowej Rady Rozwoju i powołania Rad Eksperckich, które będą funkcjonować. Mamy już powołaną radę do spraw rolnictwa i spraw związanych z obszarami wiejskimi – mówił Piotr Ćwik.

Szefem rady został były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. W kolejnych tygodniach powstaną następne Rady zajmujące się poszczególnymi obszarami.

– Jedną z priorytetowych na pewno będzie rada do spraw zdrowia i to będzie rada, która zostanie powołana już w najbliższym czasie. Wszystkie te rady w kolejnym czasie będą spełniać swoje zadanie – zadanie konsultowania, spotkań z ekspertami, tworzenia płaszczyzny do dialogu. Kancelaria Prezydenta ma być płaszczyzną dialogu różnych środowisk – zaznaczył wiceszef Kancelarii Prezydenta RP.

Z zapowiedzi wynika, że powstanie również rada do spraw ochrony środowiska, energii i zasobów naturalnych. Ma powstać również grono do spraw młodzieży. W tym momencie trwają jeszcze konsultacje dotyczące tworzenia zaplecza eksperckiego w poszczególnych radach.

TV Trwam News

drukuj