Rekrutacja 2016/2017

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczyna nabór na rok akademicki 2016/2017.

Szczegóły na plakacie:

Biuro Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Adres: św. Józefa 23/35, pok. 01
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Polska
Telefon:+48 56 610 72 00
Fax:+48 56 610 72 01
E-mail:rekrutacja@wsksim.edu.pl
Godziny pracy Biura:od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00

Punkt rekrutacyjny na Ukrainie
Adres:Prospekt Pietrowskiego 32
Dniepropietrowsk
Ukraina
Telefon:+38 067 190 30 09
+38 095 758 30 58
+38 063 725 55 51
E-mail:rekrutacja@wsksim.edu.pl

Rekrutacja krok po kroku

1.Wypełnij elektroniczny formularz rekrutacyjny
2.Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
3.Skompletuj potrzebne dokumenty i wraz z wydrukowanym formularzem rekrutacyjnym dostarcz ich komplet do Biura Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w terminie do 15.07.2016r. – studia stacjonarne, a w terminie 17.09.2016r. – studia niestacjonarne.
4.Przesyłając dokumenty drogą pocztową, zaleca się kontakt drogą telefoniczną lub mailową z Biurem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
5.Informację o przyjęciu na studia otrzymasz listem poleconym.
6.Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia już jako student podpisujesz umowę z uczelnią. Umowa ta zobowiązuje do uiszczenia czesnego za pierwszy semestr studiów.

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 PLN. Należy ją uiścić na konto Uczelni:24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna.

Opłata rekrutacyjna:
jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów,
nie obowiązuje absolwentów studiów pierwszego stopnia w WSKSiM.

Czesne:

Czesne za semestr studiów
Studia stacjonarne
Wpłata jednorazowa 1800 PLN * **
Studia niestacjonarne
Wpłata jednorazowa 1300 PLN *
*Istnieje możliwość rozłożenia płatności w semestrze na trzy raty (nie dotyczy pierwszego semestru studiów).
**W przypadku wniesienia jednorazowej opłaty za semestr studiów stacjonarnych studentowi przysługuje rabat w wysokości 100,00 zł od podanej kwoty, pod warunkiem dochowania podanych w umowie terminów.

Dokumenty:
Kryteria przyjęcia na studia
Dokumenty rekrutacyjne
Umowa o naukę

plakat-wsksim2
plakat-wsksim

więcej informacji na stronie uczelni www.wsksim.edu.pl

drukuj