Refleksja nad kondycją ludzkości

Ksiądz kardynał Józef Glemp, Prymas Polski

– Był to ogrom refleksji nad całą ludzkością i jej kondycją – powiedział Prymas
Polski ks. kard. Józef Glemp po wysłuchaniu przemówienia Benedykta XVI na terenie
byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Ksiądz Prymas stwierdził, że wizyta Benedykta
XVI da nową inspirację zarówno dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, polsko-niemieckiego,
jak i dialogu o fundamentalnych sprawach i wartościach, który jest tak potrzebny
dzisiejszej Europie.
– Jestem niezmiernie wdzięczny Ojcu Świętemu za tę modlitwę i za tę refleksję,
gdyż odpowiada ona na najbardziej podstawowe i egzystencjalne pytania, jakie
stawia sobie współczesny człowiek – powiedział ks. kard. Glemp. – Papież mówił
o tajemnicy ludzkiego grzechu i tajemnicy zła, a zarazem mówił w perspektywie
chrześcijańskiej nadziei, bo przecież Bóg zwycięża każde zło, nawet to w najbardziej
tragicznym wymiarze, jakie zgotował człowiek człowiekowi w tym straszliwym
obozie zagłady – dodał Prymas Polski.

AKJ, KAI

drukuj