Raporty Kiszczaka gdy służył w Londynie – odnalezione

W archiwach wojskowych odnaleziono nieznane historykom raporty Czesława Kiszczaka z czasów, gdy pod koniec lat 40., jako oficer stalinowskiej Informacji Wojskowej w Londynie infiltrował żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – ujawnił dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz.

Na środowej konferencji prasowej w MON Cenckiewicz powiedział, że akta te w lutym 1990 r. trafiły z MSW do Centralnego Archiwum Wojskowego, gdzie nie zostały wciągnięte do ewidencji.

Znaleźliśmy kilkadziesiąt, może ponad sto, stron – powiedział Sławomir Cenckiewicz.

– Raportów, korespondencji, dokumentów wytworzonych albo sygnowanych ręką por. Czesława Kiszczaka w okresie, kiedy pełnił on funkcję oficera głównego zarządu informacji, wysłanego do Londynu w listopadzie 1946 roku (był tam przez prawie rok) z zadaniem filtrowania żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy zgłaszali się do konsulatu Polski Ludowej z wnioskiem o zgodę na powrót do kraju. Kiszczak sporządzał, praktycznie o każdym z nich , szczegółowy raport – poinformował Sławomir Cenckiewicz.

Naukowiec wskazywał, że dokumenty zaprzeczają temu, co Kiszczak sam o osobie mówił. Czy wymienione w jego raportach osoby były represjonowane, muszą stwierdzić historycy – dodał. Sławomir Cenckiewicz podkreślił też, że 16 lat temu po utworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej akta powinny tam trafić, ale tak się nie stało. Jak wskazał, w tej sprawie złoży zawiadomienie do prokuratury.

Zmarły w listopadzie 2015 r. Kiszczak był oficerem Informacji Wojskowej, potem służył w Wojskowej Służbie Wewnętrznej; w latach 70. był szefem wywiadu oraz kontrwywiadu wojskowego. W 1981 r. został szefem MSW – jako bliski współpracownik gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Współodpowiedzialny za stan wojenny.

 

 

PAP/RIRM/TV Trwam News

 


[GALERIA] Raporty Kiszczaka gdy służył w Londynie – odnalezione. Konferencja dyrektora Wojskowego Biura Historycznego dr hab. Sławomir Cenckiewicz

fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

drukuj