Raport z inwentaryzacji Puszczy Białowieskiej – na początku 2017 r.

Pierwszy kompleksowy raport z inwentaryzacji przyrodniczej w Puszczy Białowieskiej ma być znany do końca stycznia 2017 r. – zapowiedział wiceminister środowiska Andrzej Konieczny. Raport ma dać m.in. odpowiedź na pytanie, jak skutecznie chronić cenne siedliska przyrodnicze.

– Ekologia to jest głęboka wiedza przyrodnicza, jak i dokładny pomiar, czyli matematyka. Postaramy się to zrobić w całej puszczy, jak reagują poszczególne siedliska i gatunki. Naszym celem jest powstrzymanie destrukcji siedlisk ważnych dla UE – podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej minister środowiska Jan Szyszko.

Minister mówił, że program, jaki ma być realizowany na terenie trzech nadleśnictw gospodarczych Puszczy Białowieskiej (Białowieża, Hajnówka, Browsk), gdzie – jak zaznaczył – zaczęły zanikać cenne siedliska, ma za zadanie zahamować proces ich degradacji. Wyznaczone będą m.in. strefy referencyjne, gdzie nie będzie prowadziło się gospodarki drzewnej, czynnej ochrony za pomocą cięć sanitarnych czy nowych nasadzeń. Na pozostałej części, poza rezerwatami, takie działania mają być prowadzone.

Szyszko zaznaczył, że eksperymentowi będzie towarzyszyć inwentaryzacja, czyli badania naukowe, jakie siedliska i jakie gatunki zwierząt występują w puszczy. Inwentaryzacja obejmować będzie też Białowieski Park Narodowy, który zajmuje powierzchnię 1/6 puszczy.

Wiceminister Andrzej Konieczny wyjaśnił, że inwentaryzacja będzie wieloaspektowa. Przeprowadzona zostanie m.in. analiza martwego drewna i stopień jego rozkładu w puszczy. Zinwentaryzowane będą również wybrane gatunki owadów (np. motyli, biegaczowatych), czy ptaków (np. bociana czarnego, orlika, dzięciołów). Sprawdzona i udokumentowana ma być też działalność ludzka na terenie Puszczy Białowieskiej.

Konieczny dodał, że badanie ma być kontynuacją inwentaryzacji, jaka była prowadzona w latach 2006-2007. Resort zapowiada, że wyniki z działań będą publikowane, a pierwszy kompleksowy raport ma być znany do końca stycznia 2017 r.

PAP/RIRM

drukuj