fot. Mateusz Marek

Raport z badania oglądalności TV Trwam

Zamieszczamy raport z badania oglądalności TV Trwam przeprowadzonego przez Europejski Instytut Studiów i Analiz we wrześniu 2014 roku.

Badanie ankietowe przeprowadzono w dniach od 4 do 8 września 2014 roku na liczącej 2015 osób reprezentatywnie dobranej próbie mieszkańców Polski (wiek respondenta to co najmniej 15 lat). Zastosowano losowo-warstwowy dobór próby. Ankieterzy przemieszczali się zgodnie z tzw. metodą ustalonej ścieżki (ang. random route), prowadząc badanie oglądalności TV TRWAM, w tym z uwzględnieniem popularności poszczególnych audycji, a także w zakresie określenia społeczno-demograficznego profilu widza TV TRWAM.

RAPORT Z BADANIA OGLĄDALNOŚCI TV TRWAM [Zobacz]

RIRM

drukuj