fot. PAP/Jacek Bednarczyk

Raport „Polska wieś 2016”: zmniejsza się dystans dzielący wieś i miasto

Dystans rozwojowy dzielący wieś i miasto zmniejsza się – to główny wniosek płynący z raportu „Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi”. Analizę przygotowała Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Widoczny jest proces zrównywania wskaźników dotyczących poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego. Chodzi m. in. o edukację oraz sytuację demograficzną.

Prof. Janusz Wilkin, inicjator powstania raportu, wskazuje, że rośnie także zadowolenie życiowe mieszkańców polskiej wsi.

– Na pytanie, czy uważają, że dobrze im się powodzi, czy czują się szczęśliwi, w większości odpowiadają – co dla wielu jest zaskoczeniem – że „tak, dobrze, uważamy, że żyjemy w warunkach, które dają satysfakcję, nie chcemy się wynieść ze wsi”. (…) To jest w badaniach socjologicznych znane zjawisko, że społeczności żyjące na bardzo umiarkowanym albo niskim poziomie rozwoju, czasami w ubóstwie, wcale nie czują się nieszczęśliwe – tłumaczy prof. Janusz Wilkin.

Autorzy raportu podkreślają, że zagrożeniem dla polskiej wsi pozostaje złe gospodarowanie gruntami rolnymi. W latach 2002-2014 obszar ziemi zmniejszył się o 2,3 mln ha. W analizie wskazano, że główną przyczyną tego zjawiska są wady polityki rolnej oraz polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

Raport „Polska wieś” ukazuje się od 2000 roku.

RIRM

drukuj