Raport NIK ws. Poczty Polskiej

Restrukturyzacja Poczty Polskiej nie poprawiła dostępu do powszechnych usług pocztowych – wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Izba zbadała dostępność usług pocztowych świadczonych przez Pocztę w latach 2011- 2014.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że klienci są niezadowoleni z szybkości obsługi w urzędach pocztowych, wysokości cen za usługi pocztowe oraz pracy listonoszy.

Ponadto NIK w swoim raporcie wskazuje, że restrukturyzacja Poczty Polskiej polegała głównie na redukcji placówek pocztowych i zatrudnienia. Co w konsekwencji zmniejszyło dostępność powszechnych usług pocztowych – mówi Dominika Tarczyńska, rzecznik NIK-u

Konieczna jest zmiana przepisów dotyczących średniego rozmieszczenia placówek pocztowych. Obecne zapisy odnoszą się do średniej krajowej bez uwzględnienia gęstości zaludnienia. NIK wskazuje, że zachowanie średniej gęstości placówek na terenie kraju, nie gwarantuje równego dostępu do urzędów pocztowych w poszczególnych regionach. Pozwala natomiast na likwidowanie części placówek pocztowych np. na wsiach lub małych miastach bez konieczności otwierania nowych, w mocniej zaludnionych miejscach. Poczta Polska w ciągu dwóch lat zamknęła 11 proc. placówek i formalnie spełnia wszystkie wymogi, chociaż raport NIK wskazuje, że są miasta i dzielnice, w których na jeden urząd pocztowy przypada nawet dwa razy więcej mieszkańców, niż wyznaczone 6 tys. – wskazuje Dominika Tarczyńska.

NIK negatywnie ocenia także przygotowania Poczty Polskiej do wprowadzenia jej na Giełdę Papierów Wartościowych. Według kontrolerów wobec braku decyzji Skarbu Państwa o umieszczeniu Poczty Polskiej na liście spółek przeznaczonych do upublicznienia, wydatkowanie funduszy m.in. na ekspertyzy było niecelowe.

Kontrolerzy NIK-u przeprowadzili badanie ankietowe w 141 placówkach pocztowych.

 

RIRM

drukuj