fot. twitter.com/GrupaPZU

Rada nadzorcza PZU: Nowy zarząd spółki, Paweł Surówka prezesem na kolejną kadencję

Rada nadzorcza PZU SA powołała ponownie Pawła Surówkę na stanowisko prezesa – poinformowała dziś spółka w komunikacie. Zarząd ubezpieczyciela nowej kadencji tworzą też: Tomasz Kulik, Maciej Rapkiewicz, Małgorzata Sadurska, Marcin Eckert, Adam Brzozowski i Elżbieta Hauser–Schoneich.

„Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2019 roku Rada Nadzorcza PZU SA podjęła uchwałę w sprawie powołania Pawła Surówki w skład Zarządu PZU SA nowej kadencji, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU SA” – czytamy.

Dodano, że powołanie Pawła Surówki następuje na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą podjęcia uchwały Rady Nadzorczej PZU SA w sprawie powołania i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

Ponadto rada nadzorcza spółki zdecydowała, że w skład zarządu PZU SA nowej kadencji wchodzą: Tomasz Kulik, Maciej Rapkiewicz, Małgorzata Sadurska, Marcin Eckert, Adam Brzozowski i Elżbieta Hauser-Schoneich.

„W przypadku Adama Brzozowskiego i Elżbiety Häuser – Schöneich powołanie następuje z dniem następującym po dniu odbycia walnego zgromadzenia PZU SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą powołania Prezesa Zarządu PZU SA i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022” – napisano.

Dodano, że w przypadku pozostałych osób powołanie następuje z dniem 28 marca 2019 roku na okres wspólnej kadencji rozpoczynającej się z chwilą powołania prezesa PZU SA i obejmującej trzy pełne lata obrotowe 2020-2022.

„Jednocześnie Zarząd PZU SA informuje, że dotychczasowy Członek Zarządu PZU SA Roger Hodgkiss będzie pełnił funkcję Członka Zarządu PZU SA do najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA na zasadzie sprawowania mandatu zgodnie z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych” – podano.

PAP/RIRM

drukuj