Rada Europy zajmie się uchwałą ws. katastrofy smoleńskiej

W projekcie uchwały ws. katastrofy smoleńskiej znalazł się apel skierowany do władz Rosji o natychmiastowy zwrot wraku TU-154M i czarnych skrzynek.

Dokument trafił do prac w Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka – powiedział poseł Krzysztof Szczerski, wiceprzewodniczący Europejskich Konserwatystów w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Pod projektem podpisali się politycy PiS.

– Jest to poważny krok w kierunku umiędzynarodowienia kwestii śledztwa smoleńskiego. Pokazuje to także, że jest to temat, który dziś interesuje Europejczyków i zyskuje poparcie w Europie, głównie z racji tego, że wszyscy dzisiaj powoli zaczynają rozumieć, na czym polega agresywna, imperialna polityka Rosji – mówił poseł Krzysztof Szczerski.

Rada Europy z siedzibą w Strasburgu koncentruje się na kwestiach obrony i szerzenia praw człowieka oraz zasad demokracji parlamentarnej i rządów prawa.

Do Rady Europy należy 47 państw. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w kwietniu pozbawiło delegację Rosji prawa głosu i wykluczyło ją do końca roku z wszystkich organów kierowniczych organizacji.

RIRM

drukuj