R. Terlecki: Mam nadzieję, że nauczyciele nie podejmą działań, które zaszkodzą uczniom

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki wyraził nadzieję, że nauczyciele nie podejmą działań, które zaszkodzą powierzonym im uczniom. Przed nami jest generalne rozwiązanie dot. budżetówki; myślę, że ono uspokoi napięcie, które się pojawiło – mówił w poniedziałek Ryszard Terlecki.

Ryszard Terlecki, który wziął udział w konferencji prasowej parlamentarzystów PiS na temat rządowych programów, pozytywnie wpływających na Kraków i Małopolskę, był pytany o wypowiedź szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego dotyczącą nauczycieli.

Podczas sobotniego ,,Śniadania w Trójce” Krzysztof Szczerski odnosząc się do planowanego strajku nauczycieli, powiedział, że ,,prezydent wzywa i nadal będzie wzywał do dialogu społecznego, dlatego że trzeba pamiętać, że akurat zawód nauczyciela ma tę szczególną misję, że on też ma charakter wychowawczy”.

,,Jeśli nauczyciele będą podejmowali akcje protestacyjne muszą robić to w ten sposób, żeby uczniowie i rodzice zrozumieli (…), dlaczego tak drastyczną formę ten protest przyjmuje i żeby to było wychowawcze” – powiedział minister.

Jak dodał, ,,jakakolwiek forma protestu w trakcie kampanii wyborczej będzie natychmiast upolityczniona”.

,,Nawet jeśli związki zawodowe chciałyby zrobić z tego protest wyłącznie społeczny, on będzie protestem politycznym. Uważam, że każdy świadomy uczestnik życia publicznego – a przecież pan Broniarz i ZNP nim jest – musi wiedzieć o tym, że to będzie protest natychmiast wykorzystany w kampanii wyborczej, protest polityczny i cała próba tego, żeby domagać się praw nauczycieli po prostu pójdzie z dymem” – zaznaczył Krzysztof Szczerski.

Dodał, że ,,nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie”.

,,W związku z powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane np. dla rodzin polskich – 500 plus – to też dotyczy nauczycieli” – mówił szef gabinetu prezydenta.

R. Terlecki odpowiadając na pytanie zauważył, że nauczyciele ,,z pewnością korzystają także i z innych programów, które proponujemy”.

,,Ci, którzy mają dzieci, tylko na tym zyskają. Natomiast nauczyciele dostaną podwyżkę teraz we wrześniu. Myślę, że przed nami jest też generalne rozwiązanie dot. budżetówki – także to wszystko myślę, że uspokoi napięcie, które się tutaj pojawiło” – wyjaśnił wicemarszałek Sejmu.

 ,,Mam nadzieję, że nauczyciele nie podejmą działań, które zaszkodzą powierzony im uczniom” – dodał polityk.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli, które ma obowiązywać w 2019 r. Zgodnie z nim wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie w tym roku od stycznia od 121 do 166 zł brutto. Związki zawodowe oceniły tę propozycję negatywnie; przedstawiły swoje żądania.

W ramach negocjacji płacowych minister edukacji w styczniu cztery razy spotkała się z przedstawicielami związków zawodowych; zaproponowała im m.in. wprowadzenie dodatku dla rozpoczynających pracę w zawodzie ,,Stażyści na start” (ma to być jednorazowe świadczenie dla nauczyciela stażysty: 1000 zł w pierwszym i tyle samo w drugim roku stażu), przywrócenie obowiązku corocznego uchwalania regulaminów wynagradzania nauczycieli i ich uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce zwiększenia o 1000 zł tzw. kwoty bazowej służącej do wyliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli. Forum Związków Zawodowych żąda zwiększenia o 1000 zł wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli na wszystkich stopniach awansu zawodowego. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” domagała się wcześniej podwyżki o 15 proc. jeszcze w tym roku, a później poinformowała, że żąda m.in. podniesienia płac w oświacie podobnie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego bez względu na stopień awansu zawodowego nauczyciela.

W styczniu ZNP i Wolny Związek Zawodowy ,,Solidarność – Oświata” należący do Forum Związków Zawodowych wszczęły procedury sporu zbiorowego. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” powołała zaś komitet protestacyjno-strajkowy, który zdecydował, że do 15 marca w szkołach i placówkach oświatowych mają się rozpocząć procedury sporu zbiorowego.

PAP/RIRM

drukuj