fot. Robert Sobkowicz/Nasz Dziennik

R. Proksa: Przedsiębiorcy powinni włączyć się w proces kształcenia uczniów szkół zawodowych

Naprawa szkolnictwa zawodowego w Polsce to jedno z najważniejszych wyzwań w polskiej oświacie – powiedział Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, odnosząc się do  informacji „Naszego Dziennika” o wysokim bezrobociu wśród absolwentów szkół zawodowych.

Według gazety ma ono sięgać 40 proc., a  dzieje się tak pomimo poprawiającej się w Polsce sytuacji na rynku pracy oraz zmian, jakie w zakresie kształcenia zawodowego wprowadził obecny rząd.

Zdaniem Ryszarda Proksy problemami, które wciąż należy rozwiązać jest m.in. niedoinwestowanie szkół oraz brak zainteresowania przedsiębiorców, którzy powinni włączać się w proces kształcenia.

– Z jednej strony utyskują, że nie mają fachowców, a z drugiej strony w żaden sposób nie chcą włączyć się w proces kształcenia. Mam na myśli praktykę zawodową. Albo rzeczywiście życie zmusi przedsiębiorców, którzy tak utyskują, że się włączą sami z siebie i będą udostępniać swoje miejsca pracy do praktyki zawodowej, albo rząd wymyśli jakieś bodźce materialne i będzie się opłacało przyjmować na praktykę. W innym wypadku wszystkie reformy szkolnictwa zawodowego nie będą skuteczne – wskazuje Ryszard Proksa.

Sytuacją szkolnictwa zawodowego w naszym kraju zajmowała się także Najwyższa Izba Kontroli. W swoim raporcie z września 2016 roku kontrolerzy wskazywali m.in. na brak kompleksowego systemu prognozowania zapotrzebowania na pracę w kilkuletniej perspektywie.

Zgodnie z danymi MEN w ostatnim roku szkolnym, szkoły zawodowe ukończyło ponad 236 tysięcy uczniów, z czego ok. 150 tys. z tytułem zawodowym.

RIRM

drukuj