Egzamin szóstoklasistów

Prawie 350 tysięcy uczniów szóstych klas szkół podstawowych w całej Polsce pisało dziś sprawdzian szóstoklasisty. Wynik egzaminu nie ma wpływu na przyszłość edukacyjną uczniów. Sprawdzian ma dać jedynie ogólną wiedzę na temat umiejętności ucznia nabytych w ciągu sześciu lat nauki w szkole. Rezultaty dzisiejszych wysiłków, szóstoklasiści poznają pod koniec maja.

Dla szóstoklasistów to pierwszy tak poważny egzamin. Choć przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, nie jest on brany pod uwagę podczas rekrutacji do gimnazjum.

Tegoroczni szóstoklasiści to pierwszy rocznik, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową, przez co arkusze różnią się od tych z lat poprzednich. Egzamin składa się z dwóch części.

– Pierwsza część ma 80 min. Są to zadania z języka polskiego i z matematyki. Potem godzinna przerwa i zadania z języka obcego, w naszej szkole język angielski – powiedział Artur de Sternberg-Stojałowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Rzeszowie.

Szóstoklasistów wspierali dziś przede wszystkim rodzice. Jak mówią sami uczniowie – najwięcej trudności sprawiały im zadania otwarte z matematyki.

Do tej pory sprawdzian dla szóstoklasistów nie był dzielony na części. Miał charakter ponadprzedmiotowy. Sprawdzał opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Swoje wyniki szóstoklasiści poznają 29 maja. I tu kolejna nowość – zostaną one podane w procentach, a nie w punktach, jak było do tej pory.

 

TV Trwam News

drukuj