PAP/Leszek Szymański

Przedstawiony przez prezydenta projekt nowelizacji prawa oświatowego trafił do Sejmu

Przedstawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe został w piątek wniesiony do Sejmu. Proponowane przepisy mają zapewnić rodzicom wpływ na organizowane w szkołach przez stowarzyszenia i inne organizacje zajęć dodatkowych dla ich dzieci.

Jak poinformowano w uzasadnieniu, celem projektu jest „zapewnienie wszystkim rodzicom możliwości współdecydowania o rodzajach, treści oraz sposobie prowadzenia zajęć dodatkowych, organizowanych w szkołach lub placówkach oświatowych, do których uczęszczają ich dzieci, przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki”.

„Projektowana regulacja wprowadza rozwiązanie umożliwiające rodzicom realny wpływ na kształt i sam fakt organizacji zajęć dodatkowych. W ten sposób urzeczywistnia ona prawo rodziców do wychowania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, wyrażone w art. 48 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy.

Proponowane przepisy zakładają, że stowarzyszenie lub inna organizacja zamierzająca podjąć działalność w szkole lub placówce oświatowej będzie zobowiązana przekazać bezpłatnie dyrektorowi szkoły prospekt informacji wychowawczej. Dokument będzie mógł mieć formę papierową lub elektroniczną i zawierać będzie m.in. program działalności wychowawczej lub program rozszerzający formy działalności dydaktycznej oraz idee wychowawcze, które będzie realizował. W prospekcie będą musiały także znaleźć się informacje o doświadczeniu zawodowym osób, które będą realizowały program w szkole, a także opis wykorzystywanych materiałów graficznych i pomocy dydaktycznych.

Zgodnie z projektem w ciągu 14 dni od otrzymania prospektu dyrektor szkoły przekaże go rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły lub placówki w celu uzyskania ich zgody bądź sprzeciwu co do podjęcia przez dane stowarzyszenie lub inną organizację działalności w szkole. W terminie 7 dni od dnia otrzymania prospektu informacji wychowawczej każdy z rodziców będzie mógł wyrazić swą aprobatę bądź jej brak co do podjęcia działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację. Nieprzekazanie przez rodzica tej informacji oznaczać będzie zgodę.

Proponowane prawo wskazuje, że za uzyskanie zgody rodziców warunkującej wyrażenie przez dyrektora szkoły zgody na podjęcie działalności przez dane stowarzyszenie lub inną organizację uznawane będzie wyrażenie zgody przez większość rodziców dzieci uczęszczających do szkoły. Rodzic będzie mógł cofnąć zgodę w każdym czasie bez podawania przyczyny. Jeśli zgodę cofnie większość rodziców, dyrektor cofnie zgodę na prowadzenie przez daną organizację działalności w szkole.

PAP

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl