Protest mundurowych

Dziś rozpoczął się protest policjantów, strażaków, pracowników służby granicznej a także więziennej przeciwko rządowemu projektowi obniżenia zasiłków chorobowych.

Związkowcy zarzucają rządowi „uporczywy brak dialogu” i zwracają uwagę, że proponowane zmiany – obniżenie ze 100 do 80 proc. pensji zasiłków chorobowych – to kolejne rozwiązanie niekorzystne dla funkcjonariuszy.

– Powodem rozpoczęcia akcji protestacyjnej jest przyjęcie przez rząd kontrowersyjnego projektu ustawy w sprawie zwolnień lekarskich policjantów i innych funkcjonariuszy bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Nie otrzymaliśmy nawet odpowiedzi na naszą opinię, którą przewiduje ustawa o związkach zawodowych, nie mówiąc o próbie uwzględnienia tej opinii w całości bądź w części. To jest podstawowy powód – naruszenie zasad dialogu społecznego, naruszenie ustawy o związkach zawodowych przy procedowaniu tej ustawy. Również kwestie finansowe ponieważ zamrożone są płace policjantów. Liczymy, że od przyszłego roku zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią nastąpi kolejny etap regulacji płac, ale na razie to jest nasz postulat – mówił Tomasz Krzemiński, wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.

Policjanci będą pouczać sprawców wykroczeń, zamiast karać ich mandatami oraz oflagują jednostki i samochody.

Na 24 czerwca zaplanowano konferencję prasową związkowców służb mundurowych i przewodniczących trzech największych central związkowych: NSZZ „Solidarność”, OPZZ i Forum Związków Zawodowych.

– O formach akcji protestacyjnej będzie decydował komitet protestacyjny. Na razie wraz z rozpoczęciem akcji będzie stopniowo oflagowywanie budynków i pojazdów policyjnych. Natomiast o dalszych formach będzie decydował komitet protestacyjny. Planujemy m.in. upublicznienie naszych postulatów i dużą konferencję prasową, która odbędzie się 24 czerwca – podkreśla Tomasz Krzemiński.

Związkowcy wysłali też do szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza prośbę o pilne spotkanie – poinformował Mariusz Tyl – przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Protestujący akcentują jednak, że MSW w odpowiedzi na ich pismo nie odniosło się do przedstawionych uwag.

RIRM

drukuj