Propozycja korupcyjna radnego z PO

Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe wszczęła śledztwo dotyczące podejrzeń składania propozycji o charakterze korupcyjnym w rozmowie dwóch radnych miejskich – poinformował w środę zastępca szefa tej prokuratury Artur Kuberski.

Chodzi o nagraną rozmowę między dwoma radnymi rady miasta Białystok, w której jeden z nich przekazuje drugiemu propozycję przejścia do klubu PO z klubu SLD. Padają słowa o obietnicy załatwienia lepszej pracy oraz stanowiska wiceprzewodniczącego jednej z komisji rady.

To rozmowa między Stefanem Nikiciukiem (Forum Mniejszości Podlasia, wchodzące w skład klubu radnych PO) i Mikołajem Mironowiczem (klub radnych SLD). Nagrał ją ten ostatni i udostępnił mediom. Zapewnia, że to nie była prowokacja. Jak mówił dziennikarzom, nagrał rozmowę, bo chciał udowodnić kolegom z klubu SLD, że jest mu składana propozycja przejścia do klubu PO.

Prokurator Kuberski powiedział, że zdecydowano o jego wszczęciu postępowania przy kwalifikacji prawnej dotyczącej podejrzeń korupcji, czyli obietnicy udzielenia „korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji”.

Na razie prowadzone jest „w sprawie”, czyli nikomu nie postawiono zarzutów. W upublicznionym w mediach fragmencie rozmowy padają nie tylko słowa o obietnicy załatwienia lepszej pracy oraz stanowiska wiceprzewodniczącego jednej z komisji rady. Pada też nazwisko szefa klubu radnych PO Zbigniewa Nikitorowicza oraz zastępcy prezydenta Białegostoku Andrzeja Meyera w takim kontekście, jakoby wiedzieli oni o składanej propozycji i ją uwiarygodniali.

Radny Nikiciuk wydał oświadczenie, w którym przeprosił wymienione w rozmowie osoby za użycie ich nazwisk i słowa, które – jak napisał w oświadczeniu – wypowiedział w „prywatnej i luźnej rozmowie” z radnym Mironowiczem. Zapewnił, że nie miał upoważnień do prowadzenia z nim takich rozmów i „składania jakichkolwiek obietnic”. Napisał, że rozmawiał z Mironowiczem tylko dlatego, że – jak twierdzi – ten od wielu miesięcy zgłaszał chęć przystąpienia do Forum Mniejszości Podlasia.

Sam Mironowicz mówił dziennikarzom, że w sprawie przejścia do klubu PO nagabywany był od 2011 roku, ale nie padały wcześniej propozycje otrzymania za to lepszej pracy, czy stanowiska w komisji rady. Wymienieni w nagranej rozmowie, zarówno Nikitorowicz, jak i Meyer w wypowiedziach dla mediów zaprzeczyli, by składali jakiekolwiek obietnice. Nagrana rozmowa miała związek z sytuacją w Radzie Miasta Białystok. Klub radnych PO miał w tej radzie 16 członków i większość w 28-osobowej radzie.

Jednak po głosowaniu w sprawie metody naliczania i wysokości opłat za wywóz śmieci w mieście, dwie osoby klub opuściły, potem dołączyła do nich jeszcze jedna. Choć nadal są członkami PO, formalnie są radnymi niezależnymi, czyli są poza klubem Platformy. A to oznacza, że wspierający prezydenta miasta klub PO nie ma już większości, choć nie wiadomo, jak radni, którzy go opuścili, będą zachowywali się w czasie różnych głosowań.

PAP

drukuj