fot. arch

Promocja tzw. aborcji w ONZ?

Promocja tzw. aborcji i zwalczanie ruchów, które bronią życia i rodziny – takie postulaty znajdą się prawdopodobnie w Deklaracji Politycznej ONZ, która określi kierunek działań Organizacji w zakresie  tzw. „równości płci” na kolejne pięć lat.

64. sesja Komisji ds. Statusu Kobiet odnosi się do przyjętej w 1995 roku Pekińskiej Platformy Działań. Radykalni aktywiści próbują to wykorzystać do narzucenia postulatów aborcyjnych. To właśnie za sprawą Pekińskiej Platformy Działań wdarło się pojęcie płci w rozumieniu „gender”. Dokument ten nie ma jednak charakteru wiążącego. Dzięki zaangażowaniu niektórych państw i Ojca Świętego Jana Pawła II nie zamieszczono tam skrajnie kontrowersyjnych treści.

W Platformie Działań wskazano, że „uśmiercenie dziecka poczętego nigdy nie może być postrzegane jako jedna z metod planowania rodziny, a państwa zobowiązane są do zmniejszenia liczby aborcji”.

Niektóre ruchy usiłują to jednak zmienić. Teraz Komisja Praw Kobiet ONZ podczas marcowej sesji ma przyjąć Polityczną Deklarację. Choć tekst nie został jeszcze upubliczniony, to można wnioskować na podstawie wstępnych dokumentów, że w Deklaracji będą promowane tzw. prawa reprodukcyjne i seksualne. To termin, który jest używany do forsowania tzw. aborcji i wulgarnej edukacji seksualnej. W Politycznej Deklaracji znajdzie się prawdopodobnie postulat zwalczania ruchów pro-life.

TV Trwam News

drukuj