fot. twitter.com

Prokuratura Krajowa w sprawie artykułu „GW”: wyznacznikiem skuteczności prokuratury jest efektywność w wykrywaniu przestępstw

Od czasu reformy prokuratury liczba prowadzonych przez nią śledztw gwałtownie wzrosła – napisała Prokuratura Krajowa, odnosząc się do artykułu „Gazety Wyborczej”. Jak podkreślono, „wyznacznikiem skuteczności prokuratury jest efektywność w wykrywaniu przestępstw i ich sprawców”.

„Gazeta Wyborcza” napisała, że w prokuraturze Zbigniewa Ziobry w rekordowym tempie rośnie skala „ślimaczących się śledztw”.

„Prokuratura Krajowa nie potrafi odpowiedzieć, co jest przyczyną katastrofy, ale prawnicy mają swoje przypuszczenia” – czytamy.

Gazeta podała m.in., że jeszcze w 2015 r. zaległych spraw trwających ponad sześć miesięcy (ale mniej niż rok) było w prokuraturze 6 tys. 351. W 2019 r. liczba takich spraw wyniosła już o ponad 14 tys., nastąpił więc wzrost zaległości o 221 proc.

Zdaniem Prokuratury Krajowej, treść artykułu opiera się na manipulacjach oraz nierzetelnym obrazie pracy prokuratury. W oświadczeniu Prokuratura Krajowa podkreśliła, że od czasu dokonanej w 2016 roku reformy prokuratury liczba prowadzonych przez nią śledztw „gwałtownie wzrosła – ze względu na podjęcie spraw, wobec których w poprzednich latach na masową skalę zapadały decyzje o niewszczynaniu i umarzaniu postępowań albo takich, które w ogóle nie były prowadzone”.

„Dotyczy to zwłaszcza wielowątkowych, a w konsekwencji długotrwałych postępowań dotyczących przestępstw gospodarczych, w tym wyłudzania na miliardową skalę podatku VAT, a także przestępstw związanych z tzw. dziką reprywatyzacją i lichwą” – dodano.

Prokuratura zwróciła przy tym uwagę, że szybkie kończenie spraw dla celów statystycznych, bez pociągnięcia przestępców do odpowiedzialności karnej było dla nich bardzo korzystne.

„Wbrew stawianym przez >>Gazetę Wyborczą<< tezom wyznacznikiem skuteczności prokuratury jest efektywność w wykrywaniu przestępstw i ich sprawców oraz odzyskiwaniu zagarniętego mienia, a nie wyłącznie statystyka liczby prowadzonych postępowań” – napisano w komunikacie.

Prokuratura Krajowa podkreśliła, że raptownie wzrosła jej skuteczność w zwalczaniu przestępczości gospodarczej.

„Wartość wykrytych przestępstw podatkowych zwiększyła się niemal trzykrotnie w stosunku do 2015 roku, a więc sprzed reformy prokuratury. Wzrosła wartość zabezpieczonego mienia w sprawach skierowanych do sądu” – czytamy.

Jak dodano, dotyczy to także ścigania najpoważniejszych przestępstw gospodarczych, w wyniku których wystąpiła wartość uszczuplenia lub narażenie na uszczuplenie podatku VAT o wartości powyżej 1 mln zł.

„O ile liczba takich postępowań na koniec roku 2015 wynosiła 352, to na koniec roku 2019 było to już 1187 postępowań” – podano.

Prokuratura Krajowa poinformowała też, że wzrosła również liczba zakończonych przez prokuraturę postępowań.

„W 2019 roku było ich 1 120 tys., a więc o ponad 286 tys. więcej niż w 2015. Zwiększyła się także liczba kierowanych do sądów aktów oskarżenia – z niespełna 180 tysięcy w 2015 roku do 250 tysięcy w 2019 roku” – napisano.

„O wysokiej jakości pracy prokuratorów i skrupulatnym zbieraniu dowodów świadczy fakt, że w istotny sposób spadła liczba osób uniewinnianych przez sądy: z prawie 14 tysięcy w latach 2014-2015 do niespełna 12 tysięcy w latach 2018-2019, co stanowiło zaledwie 1,9 proc. wszystkich osób osądzonych” – czytamy.

Zdaniem Prokuratury Krajowej miarą skuteczności prokuratury są też sukcesy związane z wyjaśnianiem głośnych zbrodni sprzed lat, do jakich należy m.in. sprawa niesłusznie skazanego Tomasz Komendy.

PAP

drukuj