fot. Paweł Przypolski / skauci-europy.pl

Projekt ustawy przeciw katolickiemu harcerstwu

Posłowie PO i Ruchu Palikota przygotowują ustawę, która niszczy katolickie harcerstwo. Projekt wprowadza zasadę, że instruktorem może być dowolna osoba, niewierząca czy nawet wrogo nastawiona do chrześcijaństwa.

Co więcej, projekt ustawy wprowadza koncesjonowanie działalności harcerskiej. Każda organizacja musiała by zostać wpisana do rejestru MEN.

Jeśli ustawa weszłaby w życie w proponowanym przez posłów kształcie organizacje takie jak Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej czy Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” musiały by zmienić status lub zaprzestać działalności. To bardzo niebezpieczne zmiany – alarmował poseł Jan Dziedziczak.

– Według tych zapisów Minister Edukacji Narodowej, który objąłby opiekę nad organizacjami harcerskimi, mógłby zażądać spełnienia przepisów niedyskryminacyjnych. Zażądać, żeby nikt nie mógł być dyskryminowany ze względu na wyznanie. A więc po prostu zażądać, aby wychowawcami w organizacjach harcerskich, a więc osobami, z których młodzież czerpie wzór były osoby niewierzące bądź też żyjące w sprzeczności z wiarą chrześcijańską, żyjące wręcz konfrontacyjnie wobec wiary chrześcijańskiej. – mówił poseł Jan Dziedziczak.

W myśl projektu ustawy proponowanego przez PO Ruch Palikota i SLD jeśli Minister Edukacji uzna, że dochodzi do jakiejkolwiek formy dyskryminacji może zakazać działalności danej organizacji harcerskiej.

To otwarcie furtki do obejmowania funkcji wychowawcy przez ateistów czy np. homoseksualistów. Podobne sytuacje miały już miejsce na zachodzie, gdzie likwidowano związki harcerskie – zauważył poseł Dziedziczak.

– To oznacza, że albo dopuszcza się do grona wychowawców, do grona wzorców młodzieżowych ludzi niewierzących, ludzi żyjących skrajnie, niezgodnie z wartościami chrześcijańskimi, albo nie ma się prawa do nazwy harcerstwa i używania krzyża harcerskiego. Ogromna pułapka. Weźmy pod uwagę to, co działo się ze skautingiem zagranicą. Skauci w Stanach Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii byli atakowani ze względu na to, że wychowawcami nie mogli być czynni homoseksualiści. Widzimy jak fala skrajnie antychrześcijańskiej poprawności politycznej dochodzi także do naszego kraju. Trzeba zrobić wszystko, żeby te przepisy zablokować. Miejmy nadzieję, że to się jeszcze uda  – powiedział poseł Jan Dziedziczak.

 

Wypowiedź Pana posła Jana Dziedziczaka

Audio MP3
Pobierz

RIRM

drukuj