fot. PAP/Rafał Guz

Projekt ustawy o tzw. emeryturach matczynych dostępny na stronie RCL

Projekt ustawy o tzw. emeryturach matczynych jest już na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Propozycję przepisów przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W myśl projektu, matczyne emerytury otrzymają kobiety, które ukończyły 60 lat i mężczyźni po 65. roku życia, jeśli wychowali co najmniej czworo dzieci. Chodzi o te osoby, które nie nabyły prawa do emerytury albo ich emerytura jest niższa od najniższego świadczenia. Tzw. emerytury matczyne wypłacą ZUS i KRUS. Ich wysokość nie będzie wyższa od najniższej emerytury. Świadczenie będzie rewaloryzowane, a środki na nie zapewni budżet państwa.

Aby uzyskać matczyną emeryturę, trzeba będzie spełnić kilka warunków, o czym mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Trzeba zamieszkiwać w Polsce, być obywatelem RP. Są też szczególne warunki, które mówią o tym, że np. osoba nie posiada dochodu, który zapewnia niezbędne środki do utrzymania, że ta osoba nie pobiera jakiegoś innego świadczenia, np. emerytury zagranicznej czy nie pracuje. Ale warunkiem granicznym jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a mężczyzn 65 lat. Mogą się też zdarzyć sytuacje, w których ojciec wychowuje dzieci w losowych sytuacjach – wskazuje minister Rafalska.

Matczynej emerytury nie będą mogły otrzymać z kolei osoby, które sąd pozbawił lub ograniczył władzy rodzicielskiej czy te, które długotrwale zaprzestały wychowania małoletnich dzieci. Świadczenia nie dostaną też tymczasowo aresztowani lub odbywający karę więzienia. Resort rodziny chce, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia przyszłego roku.

 RIRM

drukuj