fot. twitter.com/MZ_GOV_PL

Projekt Ministerstwa Zdrowia: Nowe regulacje o zawodzie ratownika medycznego

Nowy projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego kompleksowo reguluje zasady jego wykonywania – prawa i obowiązki ratowników, sposób ich kształcenia i szkoleń – wynika z projektu ustawy opublikowanego dziś przez resort zdrowia.

Projekt przewiduje też, podobnie jak w innych zawodach medycznych, powołanie samorządu zawodowego.

Dotychczasowe przepisy o wykonywaniu zawodu ratownika medycznego, zawarte w ustawie z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym nie są wystarczające. Resort, chcąc uregulować kompleksowo wykonywanie zawodu ratownika medycznego, zaproponował nowy projekt ustawy o zawodzie ratownika medycznego i o samorządzie ratowników medycznych.

Resort uzasadnił, że dla właściwego funkcjonowania i rozwoju zawodu ratownika medycznego konieczne jest stworzenie możliwości, jakie daje powołanie samorządu zawodowego, podobnie jak w przypadku innych zawodów medycznych: lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych czy fizjoterapeutów. Przynależność ratowników medycznych do samorządu będzie obowiązkowa. Jednostką organizacyjną samorządu, mającą osobowość prawną, będzie Krajowa Izba Ratowników Medycznych z siedzibą w Warszawie.

Samorząd ma sprawować m.in. pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu ratownika medycznego, przyznawać prawo wykonywania zawodu i uznawać kwalifikacje ratowników medycznych będących obywatelami państw członkowskich UE, zamierzających wykonywać ten zawód w Polsce. Dodatkowo będzie mógł zawieszać, pozbawiać czy ograniczać prawo wykonywania zawodu. Będzie reprezentował też ratowników, działał na rzecz ochrony ich interesów zawodowych i podnoszenia kwalifikacji.

Projektowana regulacja określa, na czym polegać będzie wykonywanie zawodu ratownika medycznego, a także, jakie rodzaje działalności będą uznawane za równoważne z wykonywaniem zawodu ratownika medycznego. Zgodnie z projektowanymi regulacjami ważne jest, aby ratownik medyczny dysponował aktualną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Jeżeli ratownik medyczny na przykład nie będzie realizował świadczeń zdrowotnych przez dłużej niż 5 lat (łącznie w okresie ostatnich 6 lat), a będzie zamierzał wykonywać zawód, to będzie musiał się przeszkolić.

Dodatkowo nowa ustawa zakłada też wprowadzenie elektronicznego rejestru ratowników medycznych. Dotąd nie było możliwości ustalenia liczby osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu.

Ponadto projekt przewiduje utrzymanie dotychczasowych rozwiązań w zakresie ratowników medycznych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, w jednostkach wojskowych oraz w jednostkach służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgodnie z tymi rozwiązaniami koniecznym do samodzielnego wykonywania czynności zawodowych będzie ukończenie odpowiednio wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego albo medycznego kurs kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Dodatkowo ratownicy, dzięki nowej ustawie, otrzymają możliwość skorzystania z sześciodniowego płatnego urlopu szkoleniowego. W świetle proponowanej zmiany zawód ratownika staje się profesją zaufania publicznego.

„Wykonywanie tego zawodu posiada znamiona realizowania misji społecznej w newralgicznym obszarze gwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do ochrony zdrowia” – napisano w uzasadnieniu.

W projektowanej regulacji określa się również prawa i obowiązki ratowników medycznych, m.in. prawo wglądu do dokumentacji medycznej i do uzyskania informacji o stanie zdrowia pacjenta czy obowiązek wykonywania zleceń z dokumentacji medycznej, informowania pacjenta o jego prawach, zachowania tajemnicy informacji związanych z pacjentem.

Jak wynika z danych z systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM), obecnie zawód ratownika medycznego wykonuje 19,901 tys. osób, z czego 14,950 tys. ratowników medycznych udzielało medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, a pozostałe 3,802 tys. udzielało świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych.

PAP

drukuj
Tagi: , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl