fot. twitter.com/OrdoIuris

Projekt Konwencji o Prawach Rodziny zyskuje coraz większe poparcie

Coraz szersze poparcie zyskuje projekt międzynarodowej Konwencji o Prawach Rodziny. Projekt powstał przy współpracy m.in. Prawicy RP oraz Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

W Warszawie odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja poświęcona kształtowi Konwencji. Udział w niej wzięli przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się tematyką rodziny, m. in. z Bośni i Hercegowiny, Czech, Chorwacji oraz Norwegii.

Udało się wypracować wspólną deklarację. Potrzebujemy mocnego wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim z krajów Europy Środkowej. Z tych krajów, które są naturalnymi sojusznikami tych podstawowych wartości. Dlatego cieszymy się, że przedstawiciele Węgier, Słowacji, Estonii, Łotwy, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny byli gotowi poprzeć naszą inicjatywę i przystąpić do prac, bo piątkowym, jak i czwartkowym spotkaniem tak naprawdę zakończyliśmy przygotowania Konwencji i została one przyjęta już jako projekt szereg organizacji społecznych, które teraz przystępują do działań na poziomie krajowym – mówi Jerzy Kwaśniewski, prezes Instytutu Ordo Iuris.

Poparcie dla dokumentu wyraził już polski rząd.

Konwencja to odpowiedź na nasilające się ataki na rodzinę. Dokument ten kodyfikuje podstawowe wartości, na których opierają się wszystkie cywilizowane społeczeństwa – taką wartością jest właśnie rodzina, jako naturalna komórka społeczna.

W Konwencji zapisano najważniejsze prawa rodziny, która opiera się na dobrowolnym małżeństwie kobiety i mężczyzny.

Autorzy Konwencji wskazują, że jest to alternatywa dla tzw. konwencji antyprzemocowej. Konwencja Stambulska promuje ideologię lewicowo-liberalną.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj