fot. twitter.com/MSWiA_GOV_PL

Małopolskie: Ponad 96 mln zł z budżetu państwa na odbudowę po klęskach żywiołowych

Samorządy z Małopolski dostaną ponad 96 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To jest obowiązek państwa wsparcia samorządowców w usuwaniu szkód wyrządzonych wskutek różnego rodzaju katastrof – mówił w Krakowie szef MSWiA Joachim Brudziński.

Wicepremier Beata Szydło i minister Joachim Brudziński w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim wręczyli przedstawicielom gmin i powiatów promesy będące gwarancją przekazania funduszy na odbudowę zniszczonej infrastruktury – remonty dróg i odbudowę mostów oraz promesy na zadania związane ze stabilizacją osuwisk oraz przeciwdziałaniem ich skutkom.

Beata Szydło dziękowała ministrowi za to, że program odbudowy zniszczeń po klęskach żywiołowych jest realizowany na taką skalę.

„Rząd wywiązuje się z tych zobowiązań, które powinni byli wypełnić nasi poprzednicy” – podkreśliła wicepremier nawiązując do tego, że niektóre z zadań dotyczą zniszczeń jeszcze z 2009 r.

Promesy na odbudowę infrastruktury zostały wręczone w sobotę 36 gminom i 6 powiatom z Małopolski. Największym ze 148 zadań realizowanych dzięki tym środkom będzie odbudowa mostu na rzece Stradomka w miejscowości Kamyk w gm. Łapanów, na co przeznaczono 7 mln zł.

Promesy na zadania związane ze stabilizacją osuwisk oraz przeciwdziałaniem ich skutkom o wartości 17 mln zł otrzymało w sobotę 19 samorządów: dziesięć gmin, osiem powiatów i samorząd województwa małopolskiego. Największą spośród 26 inwestycji będzie realizowana przez Bochnię za 4,8 mln zł stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi.

„To jest obowiązek państwa wsparcia samorządowców w usuwaniu szkód wyrządzonych przecież nie z waszej winy, wyrządzonych wskutek różnego rodzaju katastrof, nawałnic, opadów deszczu” – powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński.

Minister podkreślił, że w latach 2016 – 2019 samorządy w całej Polsce otrzymały ponad 1,7 miliarda zł na remont lub odbudowę infrastruktury komunalnej, uszkodzonej w wyniku działania żywiołów. Udało się odbudować m.in. niemal 4 tys. km dróg.

Joachim Brudziński dodał, że Małopolska otrzymała teraz imponującą kwotę ponad 96 mln zł, bo w sposób szczególny została dotknięta klęskami żywiołowymi.

„Każdy z burmistrzów, wójtów, starostów wie, że tych potrzeb jest bardzo wiele” – mówił.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik powiedział, że kolejne lata to ciągłe zmaganie się z usuwaniem szkód popowodziowych w infrastrukturze drogowej i sportowej.

„Ubiegły rok też nie był łaskawy, bo nawalne deszcze lipcowe spowodowały duże uszkodzenia m.in. w Kamienicy i Ochotnicy Dolnej, które były najbardziej poszkodowane. Te samorządy są też dziś beneficjentami środków” – powiedział.

W latach 2016 – 2019 na odbudowę zniszczonej infrastruktury i stabilizację osuwisk w woj. małopolskim przeznaczono w sumie ponad 384 mln zł. W zeszłym roku w ramach tych środków odbudowano 279 km dróg gminnych i powiatowych oraz 44 mosty i przepusty.

PAP/RIRM

drukuj