fot. Marek Borawski

Prezydent skierował do TK ustawę o OFE

Prezydent skierował do TK, w trybie kontroli następczej, ustawę o zmianach w  systemie OFE. Bronisław Komorowski wnioskuje do TK „o zbadanie zgodności z ustawa  zasadniczą niektórych przepisów ustawy”.

Wątpliwości budzi zakaz inwestowania OFE w papiery wartościowe emitowane albo gwarantowane przez Skarb Państwa; nakaz inwestowania bardzo dużej części środków zgromadzonych w OFE w akcje w powiązaniu m.in. z usunięciem przepisów gwarantujących ubezpieczonym w OFE minimalną stopę zwrotu z inwestycji a także  zakaz reklamy OFE i kary za jej naruszenie.

Prezydent podpisał ustawę o zmianach w systemie OFE 27 grudnia 2013 r. Poseł    Zbigniew Kuźmiuk, doktor nauk ekonomicznych, podkreśla że prezydent zbyt długo zwlekał ze skierowaniem ustawy do trybunału.

– Zarzuty, czy wątpliwości prezydenta mają poważny ciężar gatunkowy. Obawiam się tylko, że TK zajmie się nimi dopiero za kilkanaście miesięcy, kiedy zmiany w otwartych funduszach będą już bardzo mocno zaawansowane. Gdyby się okazało, że trybunał podzieli którąś z tych wątpliwości sytuacja będzie naprawdę dramatyczna. Wtedy i fundusze będą miały prawo do ewentualnych odszkodowań ze strony Skarbu Państwa i być może ubezpieczeni w OFE (szczególnie ci, którzy będą chcieli zostać w OFE) – powiedział poseł Zbigniew Kuźmiuk.

Ustawa o zmianach w systemie emerytalnym przewiduje, że przyszli emeryci będą mogli decydować, czy nadal chcą przekazywać część składki do OFE, czy też jej całość do ZUS.

RIRM

 

 

 

drukuj